ملاحظات رسانه‌ای به منظور مواجهه با کرونا در مرکز پژوهش‌ها بررسی شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ملاحظات رسانه‌ای به منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور را بررسی کرد.به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز چهارشنبه در گزارشی درباره ملاحظات رسانه‌ای به‌منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور» آورده است: با توجه […]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ملاحظات رسانه‌ای به منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور را بررسی کرد.به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز چهارشنبه در گزارشی درباره ملاحظات رسانه‌ای به‌منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور» آورده است: با توجه به روند تشدید ابتلا به بیماری و افزایش شمار مبتلایان و ازسوی دیگر فشار مضاعف بر نظام سلامت و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی در پذیرش مبتلایان فضای عمومی پذیرای اخبار ضد ونقیض و مشتاق شایعات شده است.

این گزارش افزود: بروز چنین مسئله‌ای می‌تواند مخاطرات بسیار زیادی ازجمله صدمه به امنیت روانی جامعه، موج‌سواری برای ایجاد التهاب سیاسی و حتی اخلال در روند مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و کسب درآمدهای سوداگرانه به‌همراه داشته باشد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به اولویت پیگیری سیاست «پیشگیری از طریق کاهش تعاملات اجتماعی مردم» به ملاحظات رسانه‌ای از جمله تمهیدات رسانه‌ای ویژه صدا وسیما به‌مثابه جریان اصلی اطلاع‌رسانی، ممنوعیت هرگونه اعلام آمار و اطلاعات بجز از طریق رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا یا سخنگوی ستاد ملی، رصد فضای عمومی و شناسایی و مقابله با شایعات، پیگیری اجرای تصمیمات تسهیل‌گرانه برای مردم، ابهام‌زدایی از اخبار ضد ونقیض و تقبیح رفتارهای خلاف مقررات و دستورالعمل‌های متخذه، ‌ اشاره شده است.