ما هنوز نباخته ایم!

صادق تمیمی : و این تو هستی که در آخر بازنده خواهی شد ، یقین بدان ما برنده از میدان این نبرد نابرابر بیرون میرویم…شاید بجهت حماقت بعضی ما این جنگ را بعنوان یک بازنده آغاز کردیم ! اما امروز در ادامه این جنگ ایستاده ایم…و یقین داشته باش ما دستانمان را به نشانه تسلیم […]

صادق تمیمی : و این تو هستی که در آخر بازنده خواهی شد ، یقین بدان ما برنده از میدان این نبرد نابرابر بیرون میرویم…شاید بجهت حماقت بعضی ما این جنگ را بعنوان یک بازنده آغاز کردیم ! اما امروز در ادامه این جنگ ایستاده ایم…و یقین داشته باش ما دستانمان را به نشانه تسلیم بالا نمیآورم و در مقابلت زانو نمیزنم…از این به بعد روح و جسممان را به زنجیر میکشم و در کوچه پس کوچه های شهر بیجا سرک نمیکشیم…

دل ها و تن هایمان را با عشق به زندگی چند روز خانه نشین میکنیم تا از شر شوم تو رها شویم…این روزها درب ها و پنجره های خانه را میبندیم به امید آنکه بار دیگر به همین زودی با مهر به همدیگر آنها را باز بگشاییم…اگر چه صدای ترنم گنجشکها را نمی‌شنویم و طراوت بهار و بوی خوش عطر گلها را استشمام نمی‌کنیم اما حریم تک و تنهایهایمان بهتر از هم نفس شدن با توست…فعلا هیچ قاصدکی هوس سفر نمیکند ، تا تو از اینجا بار سفر ببندی…شاید این سرنوشت اینروزهای ما باشد ، ما هم اجابت میکنم بدون آنکه بپرسم چرا؟؟؟شاید خدا میخواهد که ما در نهایت عشق اندکی از هم فاصله بگیریم و خود تنهایی را تجربه کنیم…باشد ، بی هیچ اعتراضی می پذیرم و در خانه میمانیم…

اگر این است بازی تو با ما     بچرخ تا بچرخیم ای کرونا

 

#مندرخانه_میمانم