دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درگذشت زنده یاد محمد کیاوش را تسلیت گفت

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درگذشت زنده یاد محمد کیاوش را تسلیت گفت .دکتر سید محمدرضا موالی زاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار پیامی درگذشت سید محمد کیاوش (علوی تبار) را تسلیت گفت . پیام دکتر موالی زاده به شرح زیر است: ارتحال زنده یاد سید محمددعلوی […]

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درگذشت زنده یاد محمد کیاوش را تسلیت گفت .دکتر سید محمدرضا موالی زاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار پیامی درگذشت سید محمد کیاوش (علوی تبار) را تسلیت گفت . پیام دکتر موالی زاده به شرح زیر است: ارتحال زنده یاد سید محمددعلوی تبار (کیاوش) را تسلیت عرض می کنم او معلم اخلاق ومفسرقران بودودردوران حضوردرمجالس شورای اسلامی و خبرگان قانون اساسی منشا اثر بود

وی افزود : همچنان که در دوره فرمانداری آبادان و مدیریت آموزش وپرورش استان ومشاوره رییس جمهور ودیگر مسئولیت ها اینچنین بود.صدای گرم وبیان رسا ولحن شیرین او در ذهن هاو خاطره ها ازان سالهای دور حک شده او از جانبازان حادثه تروریستی ۷ تیر بود که باشرایط سختی در مجلس حضور یافت این یکی ازصحنه هایی است که عمق احساس مسئولیت اورادرآن شرایط نشان می داد .خداوند اورا غریق رحمت واسعه خودنماید وبه یاران شهیدش ملحق فرماید