علی ؛ الگوی عدالت و پدری

عبدالوهاب سیلاوی : قرن ها از دوران زندگی امام سپری شده و دنیا حکمرانان زیادی را تجربه کرد ولی همچنان امام علی (ع) اسوه عدالت و مهربانی است تنها او بود که در اوج تعالی و عروج معنوی در آسمان معرفت ، اما ناله کودک یتیمی تمام وجودش را فرا می گرفت .منشور حقوق بشری […]

عبدالوهاب سیلاوی : قرن ها از دوران زندگی امام سپری شده و دنیا حکمرانان زیادی را تجربه کرد ولی همچنان امام علی (ع) اسوه عدالت و مهربانی است تنها او بود که در اوج تعالی و عروج معنوی در آسمان معرفت ، اما ناله کودک یتیمی تمام وجودش را فرا می گرفت .منشور حقوق بشری او به مالک اشترفإنَّهُم صِنفانِ : إمّا أخٌ لَکَ فی الدِّینِ أو نَظیرٌ لَکَ فی الخَلقِ مردم دو دسته‏‌اند : یا برادر دینى تو هستند و یا همنوع تو .

مبنای میثاق بین المللی حقوق بشر شد طوری که در وراء بحار یک رنگین پوست بدون توجه به عرق و رنگ و زبان به عالیترین مقام اجرائی بزرگترین کشور جهان می رسد و شخصی پناهنده از فقیرترین کشورهای جهان اسلام شهردار کلان شهر جهان می شود وأین در حالی است که مریدان آن حضرت جامعه خود را به چندین صنف تقسیم میکنند به طوری که برخی برای جلب رضایت اربابان و رسیدن به نوائی مجبور به تغییر نام و فرار از هویت لعن شده خود می شوند و عده أی در پستوها قرار محرومیت آنها از بدیهی ترین حق قانونی و شرعی صادر می شود

حق واژه أی گنگ و بدون مصداق شده که مصداق آن را سلیقه أی از ما بهتران تعیین میکند و مصداق بارز یدور الحق حیث یدورون شده اند.شاخص ذاتی پدر عدالت است بی سواد ترین پدران این مفهوم را با تمام وجود می دانند و به این جهت است که تمام فرزندان علی رغم تنوع رنگ و پوست پدر را ارج می نهند.امام علی (ع) می فرمایند : قلوب الرعیه خزائن راعیها فما اودعها من عدل او جور وجدهُدلهای مردم خزائن حاکم است پس انچه از عدالت یا ظلم در ان بگذارد همان را خواهد یافت

امروزبر همگان آشکار است که بدیهترین امر حکمرانی رعایت عدالت اجتماعی در بین شهروندان است و تحقق چنین مهمی بدون وجود قواعد و قوانیین ثابت و غیر قابل تفسیر سلیقه أی ممکن نخواهد بود از این حیث قانون أساسی در أصول متعدد این ضرورت را مورد تأکید قرار داده است و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مهمترین حقوق مردم را بر شمرده اصل های ١٩ و ٢٠ قانون أساسی با جملات طلایی تساوی ملت ایران و ضرورت حمایت قانون از این تساوی را فریاد زده و از این روی است که ملت ایران بی صبرانه منتظر دولتی هستند که تمام أصول طلایی قانون أساسی را جامه عمل بپوشاند تا مقدمه رشد و تکامل انسانی و توسعه کشور گردد.اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَهٍ کَریمَهٍ