دکتر مهدی دغاغله بسمت مشاور مدیر کل صدا و سیمای خوزستان منصوب شد

در حکمی دکتر مهدی دغاغله از سوی مسلم رحیمی، به عنوان مشاور مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان منصوب شد.دکترمهدی دغاغله، داور بین‌المللی قرآن کریم به عنوان مشاور قرآنی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان منصوب شد.فعالیت وی در این سمت که از ماه رمضان آغاز شده، در ارتباط با حضور قاریانی است که از سوی شورای […]

در حکمی دکتر مهدی دغاغله از سوی مسلم رحیمی، به عنوان مشاور مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان منصوب شد.دکترمهدی دغاغله، داور بین‌المللی قرآن کریم به عنوان مشاور قرآنی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان منصوب شد.فعالیت وی در این سمت که از ماه رمضان آغاز شده، در ارتباط با حضور قاریانی است که از سوی شورای عالی قرآن به منظور اجرای جزء خوانی قران کریم انتخاب شده‌اند و به عنوان رابط میان صدا و سیمای مرکز خوزستان و شورای عالی قرآن کریم فعال هستند.یادآور می‌شود، سایر فعالیت‌های قرآنی صدا و سیمای مرکز خوزستان نیز با همفکری مهدی دغاغله صورت می‌گیرد.

85879637607125740941998772992