مرکز آمار: نرخ تورم دی نسبت به آذرماه ۲٫۶ درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال به ٢٠.۶ درصد رسید که نسبت به همین میزان در آذرماه ٢.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال ۱۸ درصد اعلام شده بود که نسبت به آبان ماه ۲٫۴ درصد افزایش داشت.بر اساس اعلام […]

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال به ٢٠.۶ درصد رسید که نسبت به همین میزان در آذرماه ٢.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال ۱۸ درصد اعلام شده بود که نسبت به آبان ماه ۲٫۴ درصد افزایش داشت.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه امسال عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵۴.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ۲درصد افزایش یافت؛ در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.۶ درصد است.

**افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال ٣٩.۶ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.۶ درصد بیشتر از دی ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧.۴ درصد) ٢.٢ واحد درصد افزایش یافته است.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.۶ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت نسبت به دی ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۵٧.٨ و ٣٢.۴ درصد بود.

**افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه امسال به ١۵۴.١ رسید که نسبت به ماه آذر ٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال ٣٩ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣۶,٩ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

**افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه امسال به ١۵٨.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال ۴٢.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

**تغییرات قیمت ها در دی ماه

در دی ماه بیشتر بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) است.در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به آذرماه داشته‌اند.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه «دخانیات» ارزان تر شد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

**درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩,۶ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است.به گزارش ایرنا، مقایسه نرخ تورم از ابتدای پاییز امسال که ۱۵٫۹ درصد بود. تاکنون روند صعودی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.نرخ تورم در ماه های مهر، آبان و آذر امسال نسبت به ماه های پیشین خود، به ترتیب ۲٫۴، ۲٫۶ و ۲٫۴درصد افزایش یافت.