ظریف: آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند

وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت: ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در این توییت افزود: لازم است دولت آمریکا توضیح دهد چگونه درباره مرضیه هاشمی- به عنوان یک خبرنگار و مادربزرگ – آن قدر […]

وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت: ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در این توییت افزود: لازم است دولت آمریکا توضیح دهد چگونه درباره مرضیه هاشمی- به عنوان یک خبرنگار و مادربزرگ - آن قدر خطر فرار از کشور وجود دارد که ایشان بایستی تا زمان اتمام فرایند ادای شهادت مقابل هیات منصفه، همچنان در زندان بماند؟وی تاکید کرد: ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار پرس تی وی هفته گذشته برای دیدار با برادرش که دچار کسالت است به آمریکا سفر کرد و توسط پلیس این کشور بازداشت و روانه زندان شد.