رئیس کارگروه تشکلهای فرهنگی هنری مردم نهاد منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدرضا سوقندی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد منصوب کرد. درحکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدرضا سوقندی آمده است: باتوجه به نامه شماره ٨٢٠۴٠٠/٨٢٠/١٠٧٩ مورخ ۳/۹/۹۷ معاون محترم رئیس جمهوری و دبیر شواری عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و مستند بند […]

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدرضا سوقندی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد منصوب کرد. درحکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدرضا سوقندی آمده است: باتوجه به نامه شماره ٨٢٠۴٠٠/٨٢٠/١٠٧٩ مورخ ۳/۹/۹۷ معاون محترم رئیس جمهوری و دبیر شواری عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و مستند بند «الف» ماده ۶٣ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با هدف سیاست‌گذاری، ساماندهی و نظامندسازی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد، نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس کارگروه تخصصی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد» شورای یاد شده منصوب می‌شوید.انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های فرهنگی و هنری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم را معمول دارید.