سیاست بی پدر ومادر!

بدون شک جملات وواژه هایی از قبیل سیاست پدر ومادر نمی شناسد ،سیاست رحم ندارد،من سیاسی هستم ،سیاست بی پدرومادر و… در گوشه وکنار خیلی از فعالیت ها شنیده می شود. آیا واقعا سیاست پدر ومادر ندارد؟   البته آشکار است که منظور ومفهوم این جمله عاری بودن سیاست از اخلاق می باشد . برخی […]

بدون شک جملات وواژه هایی از قبیل سیاست پدر ومادر نمی شناسد ،سیاست رحم ندارد،من سیاسی هستم ،سیاست بی پدرومادر و... در گوشه وکنار خیلی از فعالیت ها شنیده می شود. آیا واقعا سیاست پدر ومادر ندارد؟

 

البته آشکار است که منظور ومفهوم این جمله عاری بودن سیاست از اخلاق می باشد . برخی سیاستمداران برای رسیدن به منافع خود تمام موازین اخلاقی وانسانی را زیر پا می گذارند .وچه بسا این خط ومشی را نوعی کیاست به شمار می آورند.

?سابقه ی این سیاست

این سیاست ، به سیاست ماکیاولی معروف است .نیکولو ماکیاولی پایه گذار این نظریه می باشد ، او هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت ،و  آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی‌داند و در نتیجه به کار بردن هر وسیله‌ای را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز می‌شمارد و بدین گونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا می‌داند..ممکن است این طرز تفکر در سیاست های جهانی وکسب قدرتهای کلان ،قابل توجیه وتعریف باشد .اما در مجموعه ها ومحدوده های کوچکتر (استان،شهرستان ومحله)به هیچ وجه شأنیت وجایگاه ندارد .

?چه افرادی در معرض این سیاست می باشند؟

هرچند حُب وتعلّق به پست ومقام معمولا با ارزش ها وموازین اخلاقی در تعارض می باشد .اما معمولا این افراد ،در دام سیاست ماکیاولی یا همان سیاست بی پدر ومادر می افتند.:
۱_افرادی که بدون طی کردن سلسله مراتب قانونی به موقعیت وجایگاهی می رسند،این افراد دائما این احساس را دارند که ممکن است این موقعیت را ،که برای آنها در خیال هم نمیگنجید، از دست بدهند.
۲_افرادی که برای سرپوشی وکتمان نقاط ضعف شخصی وکاری ،لباس و زره سیاسی برتن میکنند.
۳_افرادی که منافع مالی خود را در اختلاف وشکاف بین جناح بندی های سیاسی می دانند.

?آسیب های این سیاست :
از مهمترین آسیب ها و تهدید ها موارد ذیل می باشند:

الف:تخریب وتضعیف شخصیت ها :معمولا این افراد برای رسیدن به اهداف خود، هرشخصیتی را با تهمت وافترا تضعیف و تخریب می نمایند.

ب:شکاف قومی وسیاسی : بهترین حربه وابزار، برای رسیدن به اهداف این سیاسیون، دو بهم زنی وایجاد تفرقه بین اقوام وجناح های سیاسی می باشد.که در شهرها واستان های چند قومیتی به یکی از مهمترین چالش ها ومشکلات تبدیل شده است.

پ: ایجاد حاشیه های نا امن برای مسئولین :  از اشتباهاتی  که معمولا مدیران ناخواسته درگیر آن می شوند، میدان دادن به این افراد می باشد .این افراد با ایجاد جوی ناامن برای مدیر ،سبب خلل در تصمیم گیری می گردند .لذا مدیر بجای برنامه ریزی وتوجه به مشکلات حوزه ی مدیریتی، درگیر حاشیه ی ایجاد شده، توسط این افراد می گردد.

?بهترین راه برای این سیاست :

امام علی (ع) می فرمایند:انسان بصیر کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند و از عبرتها بهره گیرد. باوجود این گونه افراد در جامعه ضرورت ایجاب می نماید با بصیرت، نسبت به شناسایی این سیاسیون بی رحم اقدام شود وبا محدود کردن فعالیت های آنان مسیر جامعه را برای سربلندی وسعادت هموار گرداند، البته گرانی این مسئولیت در ابتدا برگردن مدیران دلسوز وزحمتکش می باشد

سعید پور عبداللهی