کتاب چینی و کود ترکی!

داشتیم به واردات عرق چین، پژامه و زیر پوش چینی عادت میکردیم، که ساعت اذان گو، ذکر شمار و رکعت شمار به جهت کنترل شکیات نماز هم از راه رسید، تازه یکی از دوستان میگفت در داشبرد ماشینهای وارداتی از چین کمونیست؛ از همان مبدأ قرآن قرار میدهند، و نشان میدهند برای کسب و تجارت […]

داشتیم به واردات عرق چین، پژامه و زیر پوش چینی عادت میکردیم، که ساعت اذان گو، ذکر شمار و رکعت شمار به جهت کنترل شکیات نماز هم از راه رسید، تازه یکی از دوستان میگفت در داشبرد ماشینهای وارداتی از چین کمونیست؛ از همان مبدأ قرآن قرار میدهند، و نشان میدهند برای کسب و تجارت قائل به هیچ خط و مرزی نیستتد، در اینکه بزرگترین قطب اقتصادی جهان که در آینده حتی از آمریکا هم پیشی خواهد گرفت چین است ‌‌‌!شکی نیست، ترکیه هم برای ایرانیان با سواحل آنتالیا و کوش آداسی و شب های استامبول و پوشاک های آنچنانی و سریال های خانواده برانداز کم کم در کشور راه باز کرده و نشان داده از یک کشور مسلمان هم برخی رفتارهای خلاف دین در عصر حاضر هم دور از انتظار نیست،

مفهوم اصول تجارت و کسب بازار، ایجاد حس نیاز در قالب فرهنگ و نرم افزارهای پیوستی برای تغییر در اسلوب کشور و جامعه هدف نه تنهاضروری بلکه مورد تاکید تدلید کنندگان است، در تجارت منهای اخلاق، حتی صادرات جنین مرده انسان در جهت برخی مصارف صنعتی بلامانع بوده و سود ارزش ذاتی کالاها را تعیین می کند. به همین دلیل و به منظور صیانت فکری و جسمی افراد جامعه،مرزهای ورودی محل پالایش و به نوعی پایانه بهداشتی کشورها به شمار میآیند، که در آنها قوانین، گمرکات، مرزبانی و... ابزارهای این کنترل محسوب میشوند.

قرار نیست به هر محصولی که در کشوری برای سود تولید شود، اجازه ورورد به سایر کشورها پیدا کند، قوانین و حکومت ها موظفند اجازه ندهند که ذائقه و مدیریت رفتار مردم کشورشان توسط بیگانه تنظیم شود، زیرا اگر این اقدام نامیمون در جامعه‌ای رخ دهد، نه تنها صنایع داخلی و خود باوری اجتماعی از بین میرود، بلکه یک احساس تحقیر پایدار که بصورت نسلی قابل انتقال است، در جامعه مورد اشاره سیطره پیداخواهد کرد، که به جهت تحمل و سازگاری با این تحقیر، اشاعه خود بزرگ بینی کاذب و تخدیر در داستانهای تاریخی و خودشیفتگی اجتماعی بصورت یک رفتار نهادینه شده در جامعه مصرف کننده ایجاد میشود، که این سازگاری نه تنها به بهبود حقیقی وضعیت کمکی نمیکند، بلکه اوضاع را بغرنج تر و ماندگارتر می نماید.

دوستی میگفت؛ مگر کود انسانی داخلی چه کمی از کود مشابه ترکی آنست، که ما کود انسانی از ترکیه وارد کرده ایم، که در جواب گفتم : مگر استفاده از کود انسانی ممنوع نیست! که پاسخ شنیدم؛ نوع خارجی آن با کیفیت تر است و گویا ممنوعیتی ندارد!!.این گذشت تا اینکه دیروز دریافتم جعبه های چوبی و مقوایی که ماکت کتاب روی آنها جاسازی شده و بصورت کتابخانه جهت دکوراسیون منازل هم از چین بصورت انبوه وارد شده و جالب اینکه بصورت بسیار سریع بفروش رفته اند، یعنی اینکه منازل مجهز به کتابخانه های بسیار شیکی شده اند که در این کتابخانه فقط ماکت کتاب با عنوان و نام نویسنده چیده شده اما دریغ از یک صفحه نوشته!!!حالا دیگر چینی ها کتاب ها را میخوانند و ماکت آنرا برای پُز دادن ما آنهم با پول میفرستند، فاجعه از آنجا شروع میشه که مدارک تحصیلی، کتابها، رفتارها و حتی معنویات ما ماکتی شوند، و فقط پوستینی باشند برای اینکه با آنها دیگران را فریب دهیم.

فاضل خمیسی