آیا رسوایى رأى اعتماد استخدام ، به استیضاح زنگنه خواهد انجامید؟

این روزها جسته و گریخته اخبارى از یک رسوایى بزرگ در وزارت نفت بگوش مى رسد.این بار اما موضوعى که به رسانه ها و فضاى مجازى راه پیدا کرده است , ربطی به حاشیه هاى سابق در مدیریت این وزارتخانه مهم کشور بر قراردادها و پروژه های نفت و گاز ندارد و صحبت از یک […]

این روزها جسته و گریخته اخبارى از یک رسوایى بزرگ در وزارت نفت بگوش مى رسد.این بار اما موضوعى که به رسانه ها و فضاى مجازى راه پیدا کرده است , ربطی به حاشیه هاى سابق در مدیریت این وزارتخانه مهم کشور بر قراردادها و پروژه های نفت و گاز ندارد و صحبت از یک رسوایی احتمالی در ارتباط با شخص وزیر نفت می باشد

آن چه که این روزها مطرح شده و می شود بیانگر ابهام پیش آمده در خصوص جذب،انتقال و یا استخدام برخی از نمایندگان فعلی مجلس در وزارت نفت است!.همزمانی انتشار این اخبار با رأی اعتماد مجدد مجلس به زنگنه وزیر نفت در روزهای اخیر باعث شده است که حساسیت خاص و البته بحقی در افکار عمومی برای روشن شدن واقعیت موضوع ایجاد شود.اما در این میان ،اتخاذ سیاست سکوت و یا طفره رفتن از پاسخ باعث افزایش شبهات گردیده است

جالب تر اینکه وزارت نفت با برخورداری از خبرگزاری و دهها کانال رسانه ایی و ارتباطی و همچنین نمایندکان متخلف با عدم تکذیب رسمی اصل خبر بیشتر باعث رواج این شایعه و یا خبر واقعی شده اند.اگر واقعا چنین تخلف مهم و کج دهنی قانونی و اخلاقی نسبت به مردم به اثبات برسد ، چه عواقبی در برخواهدداشت ؟آیا باید بزودی منتظر استیضاح وزیر نفت توسط نمایندگان باشیم؟

آیا نمایندگان مجلس که به هر دلیل و در زمان ادای مسئولیت خطیر و مقدس وکالت مردم تن به این رسوایی بزرگ داده اند با پذیرش خطای خود و به احترام موکلینشان ،استعفا خواهند داد؟آیا این بار قانون و مصلحت جامعه بر منافع و مصالح افراد ترجیح داده خواهد شد؟و پرسش آخر این که آیا قانون برای التزام همه آحاد ملت به آن است یا استثاء هم دارد...و چرا؟!

مسعود کنعانی