راهکار قانونی مبارزه با تبعیض نژادی ، تنفر قومی و مذهبی در ایران

هرچند نظام اسلامی با توجه اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری،  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ودیگرمیثاقهای بین المللی و همچنین اعتراف به تنوع نژادی ، قومی ، دینی و مذهبی در کشور سیاست های را جهت تحقق ارزش های اسلامی ،شایسته […]

هرچند نظام اسلامی با توجه اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری،  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ودیگرمیثاقهای بین المللی و همچنین اعتراف به تنوع نژادی ، قومی ، دینی و مذهبی در کشور سیاست های را جهت تحقق ارزش های اسلامی ،شایسته سالاری، تامین عدالت ،برابری و مساوات بین افراد جامعه اتخاذ نموده است و از اتخاذ سیاست های تبعیض امیز ضد اسلامی و انسانی مبرا می باشد اما وجود رفتارهای تبعیض امیز و نژاد پرستانه در برخی از افراد  جامعه غیر قابل انکار است.

 

هر چند وقت شاهد اظهار نظر یا انتشار مطلبی تبعیض امیز و نژادپرستانه از طرف انها می باشیم یا این که برخی  برای منافع شخصی یا گروهی از موقعیت های شغلی خود سوء استفاده نموده ودر کار و استخدام یا توزیع فرصت های شغلی و مناصب دولتی و عمومی یا ارائه خدمات عمومی، با انگیزه نژادی ، جنسیتی ، قومی ، دینی یا مذهبی ، رفتارهای تبعیض امیزمرتکب شده و منجر به تضیع حقوق قانونی دیگر شهروندان  می شوند که این رفتارها ضمن اینکه یکی از پیش شرط های توسعه کشور که همان نیروی انسانی کارامد و تحقق شایسته سالاری را از بین می برد و باعث عدم کارایی سیستم خواهد شد ، منجر به تنفرقومی یا مذهبی بین افراد جامعه ایرانی می گردد .

علی رغم ارتکاب این رفتارها باتوجه به خلاء قانونی در زمینه مجازات ومبارزه با رفتارهای نژادپرستانه  و تبعیض امیز امکان مجازات مرتکبان و تحریک گنندگان وجود ندارد لذا تدوین قانونی جهت مجازات  تبعیض نژادی ، تنفر قومی و مذهبی و جرم انگاری این رفتارها همچون جرم انگاری رفتارهای مجرمانه سرقت ، کلاهبرداری ، قتل و دیگر جرایم ، باعث خواهد شد در صورت وقوع رفتار تبعیض امیز و نژاد پرستانه بجای مراجعه به مقامات حکومتی و سیاسی یا جبهه گیری قومی یا مذهبی ، شخص قربانی تبعیض با تقدیم شکایت علیه شخص مرتکب رفتار تبعیض امیز در مراجع قضایی به این پرونده رسیدگی و حکم قضایی با توجه به ادله تقدیمی صادر خواهد شد . که با توجه به این خلاء قانونی اینجانب پیش نویس قانون مبارزه با تبعیض نژادی ، تنفر قومی و مذهبی را تدوین و طی نامه کانون وکلای دادگستری خوزستان تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودم که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع گردید امید است عن قریب مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

مسعدسلیتی