“نگاهی به جنجال روزنامه کارون” /سعید حیدری مجد

هنوز کاممان از وداع دور از انتظار فولاد از جام باشگاههای آسیا علی رغم شایستگی صعود تلخ است که اینبار جریده فخیمه!کارون عصاره تلخ تر هندوانه ابوجهل کینه رادر حلقمان چکاند وبا توهین به تماشاگران خونگرم فولادی آنها را بی فرهنگ وقومگرا خواند!کاش روزنامه کارون به جای هشدار به نیروهای امنیتی وتلاش در راستای امنیتی […]

هنوز کاممان از وداع دور از انتظار فولاد از جام باشگاههای آسیا علی رغم شایستگی صعود تلخ است که اینبار جریده فخیمه!کارون عصاره تلخ تر هندوانه ابوجهل کینه رادر حلقمان چکاند وبا توهین به تماشاگران خونگرم فولادی آنها را بی فرهنگ وقومگرا خواند!کاش روزنامه کارون به جای هشدار به نیروهای امنیتی وتلاش در راستای امنیتی کردن فضای ورزشی استان به آسیب شناسی خودکشی های اخیردر یکی از شهرهای شمالی استان و پایتخت نفتی ایران وخاورمیانه که فقط طی یک هفته سه هموطن مسجدسلیمانی اقدام به خودکشی کردند می پرداخت.

59643349748884687320

کاش این روزنامه کریمه به موضوع زنده بگور کردن دوقلوهای شادگانی توسط پدر معتادشان سرکی میکشید وعوامل این فلاکت در استان را ریشه یابی میکرد نه اینکه تنها فرصت به وجود آمده برای جوانان استان را که همانا شادی وفرار از افسردگی بوسیله پناه بردن به ورزش واستادیوم است را بصورت شیطنت آمیزی تهدید نشان دهد و از نیروهای امنیتی بخواهد که مانع حضور جوانان مثلا با لباس محلی شوند.گویا این جریده فخیمه فراموش کرده است دبیر عالی ترین مرجع عمومی امنیتی کشور دریادار شمخانی خود عرب است وبه پوشیدن این لباس افتخار میکند ولباسی که برتن مقام معظم رهبری وریاست محترم جمهور است لباسی عربیست!کسی نیست به دست اندرکاران این روزنامه بگوید جوانان ایرانی اگر به لباس ودین وزبان خود افتخار نکنند پس باید به چه افتخار کنند؟! به تیشرت آمریکایی وشلوارک با پرچم آمریکا و سگ بازی کنار کارون باید افتخار کنند؟!!!یا به گعده گرفتن برسر قلیانها و بساط شیشه و تریاک؟!!!این روزنامه در صفحه 10 به تاریخ27/2/93 اقدام بعضی تماشاگرنماها را در پرتاب اشیاء به کمک داور بازی وزدن نور لیزر به چشمان بازیکنان را به شکل وقیحانه ای به جوانان عرب نسبت داده است.سوالهای متعددی دراینجا مطرح است که این روزنامه از کجا تشخیص داده است که پرتاب کننده آن شیء به طرف داور عرب بوده؟!!واگر بر فرض هم عرب بوده چاره کار فرهنگ سازی وآموزش تماشاگران توسط رسانه های عمومی و خود باشگاه ومتصدیان استادیوم است نه هشدار به نیروهای امنیتی.این یک معضل کاملا فرهنگی است که درشهرهای دیگر هم شاهد آن هستیم ودلیل دیگر آن عدم توانایی وداشتن مهارت کنترل اعصاب وعواطف است که دراستان حتی منجر به جنایت های آنی شده ومیشود. در پارلمانهای پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز شاهد زد وخورد نمایندگان آن کشورها با مشت ولگد جلوی دوربین ها ودر جلسات عمومی مجالس هستیم ولی هیچکس دراین موارد به نیروهای امنیتی برای نهادینه کردن عدم درگیری ورعایت قوانین هشدار نمی دهد.چرا این روزنامه سعی در امنیتی کردن فضای استان دارد؟!!واقعا چه کسانی از امنیتی جلوه دادن استان سود میبرند؟!منافع چه کسانی با سروسامان گرفتن استان به خطر می افتد که شادی جوانان عرب وپوشیدن لباسهای محلی اینچنین آنها را برآشفته است؟!در ادامه دروغ پردازیهای روزنامه کارون مدعی شده است که تماشاگران به چشمان”سوشا مکانی”لیزر زده اند.حال برفرض که تماشاگر بی ادبی اقدام به اینکار کرده است این امر چه ربطی به تیتر قومگرایی روزنامه کارون دارد؟!اینکه یک جوان که معلوم نیست عرب باشد یا غیر عرب در اواخر بازی کنترل عواطف خودرا ازدست میدهد وبه زمین بازی می آید وبختیار رحمانی را در آغوش می کشد چه ربطی به نیروهای امنیتی و فراخوان آنها برای بگیر وببند دارد؟!!!بگذارید بی پرده وصریح حرف بزنیم.روزنامه کارون دراین نوشتار سعی در القای این موضوع که جوانان عرب هوادار تیم قطری بودند ونه تیم فولاد دارد ومیکوشد با بازی با کلمات خواننده را به این نتیجه برساند. خدارا شکر که به جز دوربین های متعدد صدا وسیما هزاران موبایل درحال فیلمبرداری از بازی واستادیوم بود واگر چنین است چرا وقتی گل تیم قطری به ثمر نشست به غیر از آه ناله وفغان از کل ورزشگاه وتماشاگران شعار یا حرکت دیگری شاهد نبودیم؟!درزمان به ثمر نشستن گل قطری ها حتی یک نفر هم شادی نکرد وهمه شعارها تا زمان به ثمر نشستن گل اول فولاد خاموش شد.فیلم بازی موجود است جناب روزنامه کارون!!چرا هرچه حقد وکینه توزی درسینه دارید را باهم درآمیختید ودراین نوشتار آوردید؟با خواندن لفظ قومگرای بی فرهنگ انسان پی به حقارت نگارنده خبر کارون میبرد.زیرا با بکار بردن کلمه قومگرا سعی در جوسازی بر علیه دیگری نموده و با استفاده از واژه بی فرهنگ عمق کینه وخودبرتربینی درعین ضعف وسستی را به نمایش میگذارد.مانند کودکی که لواشکش را ازترس پسر همسایه سخت در دندان گرفته و به هر رهگذری میگوید:عمو…عمو….این میخواد لواشکمو بخوره…بزنش ..بزنش…!! لواشکت را بخور کارون….ما لواشک خور نیستیم! سؤال دیگر اینکه بهترین نتیجه برای قومگراها درصورت وجود وتاثیر گذاری در جریان بازی برد تیم فولاد بود نه باخت آن!چون تنها با برد تیم فولاد بود که امکان حضور مجدد این قومگراها(!!!!) برای بازی بعدی آسیایی فراهم میشد.پس چرا باید از باخت فولاد خوشحال شوند؟!جناب کارون یک بار دم ازین میزند که این به اصطلاح قومگراها از برد تیم قطری خوشحال شده اند وبه چشمان دروازه بان تیم فولاد لیزر زده اند(!!) وباردیگر هدف قرار دادن داور بازی پس از گل خوردن فولاد را کار قومگراهای بی فرهنگ می داند ،پس از آن پرتاب اشیاء وافشاندن نور لیزر را به بازیکنان قطر را باز کار قومگراها میداند!!!بقول کامران نجفی ( 20:30):کارون جان آخرش مانفهمیدیم قومگراهای بی فرهنگ(!!)کدوم طرفی بودن حالا؟!!!