مدیریت شهری؛ حلقه مفقوده مدل های انتخاباتی شورای شهر اهواز!

۱- هرچند تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شورای های شهر و روستا دارای زمانبندی مشخصی می باشد، اما تبلیغات غیرمحسوس از جندین ماه و بعضا از سال های قبل شروع شده است. مدل های انتخاباتی شورای شهر نیز از چندین ماه گذشته بین نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. مدل های انتخاباتی مذکور […]

۱- هرچند تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شورای های شهر و روستا دارای زمانبندی مشخصی می باشد، اما تبلیغات غیرمحسوس از جندین ماه و بعضا از سال های قبل شروع شده است. مدل های انتخاباتی شورای شهر نیز از چندین ماه گذشته بین نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. مدل های انتخاباتی مذکور بواسطه تعداد نفرات شورای هر شهر از تنوع زیادی برخوردار بوده و این موضوع در کلان شهرهای بزرگی مانند اهواز حتی همانند ترکیب تیم های فوتبال متغیر است.

براین اساس مدل های مختلفی قابل تعریف می باشند. بخشی از این مدل ها بر مبنای تقسیم بندی های ملی می باشند، نظیر مدل مورد حمایت اصولگرایان و اصلاح طلبان.و دیگری مدل هایی که غالبا در مقیاس محلی شکل می گیرند. این مدل ها هرجند از نحله فکری جریان های غالب کشور تبعیت می کنند، اما بواسطه مطرح کردن مطالبات شهروندان در مقیاس محلی غالبا از عمق نفوذ بیشتری نسبت به مدل های با مقیاس ملی بین نخبگان و توده مردم برخوردارند. مدل های مبتنی بر ترکیب قومی مختلف نمونه بارز مدل های یاد شده می باشند که گاه به صورت خالص از یک قوم و زمانی مدل های پیشنهادی، ترکیب مختلفی از اقوام و گویش ها را در برمی گیرند.

۲-بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد که دارای دو وظیفه اصلی تصمیم گیری و نظارتی در حوزه مسائل شهری و محلی می باشد.

۳- آنچه که از مدل های انتخاباتی شورای پنجم و دوره های قبل استنباط می شود آن است که مدل های انتخاباتی بیش از آنکه مبتنی بر الگوهای مختلف مدیریت شهری باشند، غالبا سیاسی و بعضا گروهی می باشند.بعبارتی دیگر مدیریت شهری که می بایست از تاثیرگذارترین شاخص ها در ارزیابی و انتخاب مدل های انتخاباتی پیشروی شهروندان باشد، حلقه مفقوده تمام مدل های انتخاباتی شورای شهر می باشد.

هادی اهوازیان