جاه طلبی مطربان ،آشفتگی نخبگان! / دکتر فاضل خمیسی

کلماتی که شرم میکنند از مفاهیم عالی انسانی و نیت های شیطانی که اینبار به بهانه اراجیف و ترانه ،خویش را نشان میدهند، تا. اظهار نمایند مشکل اصلی گردانندگان و حامیان پشت صحنه آنان، اسلام عزیز و جمهوری اسلامی است. اینان بجای اینکه شکرگزار ملتی باشند که رحمت اسلام را به آنان هدیه و در […]

کلماتی که شرم میکنند از مفاهیم عالی انسانی و نیت های شیطانی که اینبار به بهانه اراجیف و ترانه ،خویش را نشان میدهند، تا. اظهار نمایند مشکل اصلی گردانندگان و حامیان پشت صحنه آنان، اسلام عزیز و جمهوری اسلامی است. اینان بجای اینکه شکرگزار ملتی باشند که رحمت اسلام را به آنان هدیه و در این راه جانفشانیها را بذل نمود بدور از انصاف و مروت هر چند گاهی مردم عرب را مورد تاخت و تاز عقده های خود می‌نمایند. اینان افرادی هستند ک شعار نه غزه و نه لبنان را بر مرگ بر اسراییل ترجیح داده و در جهت اهداف استکبار در کشور اسامیمان گام بر میدارند. بر سیستمهای امنیتی و نظارتی هوشیار کشور با توجه به اینکه دشمن از طرق مختلف و از افراد متفاوت اینبار با ورود به عرصه ایجاد تفرقه قومی و مذهبی در صدد جبران شکست خود در نبرد دیپلماسی سعی در مزدور بگیری و تلاش برای ایجاد خدشه در وحدت ملت دارد فرض است که بدون اهمال و با رصد اهداف شوم آنان برخورد وحدت بخش را بعمل آورد.

دکتر-فاضل-خمیسی

حواسمان باشد یک مسلمان واقعی و یک هموطن هیچوقت بدنبال تخطئه و حذف هموطنان خویش نبوده مگر اینکه مزدوری و ماموریت خیانت به کشور را همراه خود دارد.
ساده انگاری و برخورد مسالمت آمیز با این قضایا جرات این مطربان و حامیان آنان را دو چندان و دلخوری و دلسردی جامعه و مردم را بدنبال دارد.هر چند در یک جامعه چند میلیونی و وجود تواریخ معتبر و غیر معتبر و اینکه برخی بدنبال هویت دست ساخته و با دانایی اندک موجب یک سری سو تفاهم برای یک گروه از جامعه میشوند امری طبیعی است اما تسلسل، پایندگی، ایجاد نماد، تحریف تاریخ و تحریف روایات دینی و حتی غیر دینی و چیدمان این عوامل در کنار فراز و نشیب های بین المللی و اوضاع حساسی که در کنار مرزهای کشور رقم می‌خورد حاکی از یک دسیسه خارجی با استفاده از عوامل ناآگاه داخلی است.

البته نخبگان و فرهیختگان ما که در این موارد عکس العمل نشان داده و منفعلانه با ارائه یک سری الفاظ ارزشی و ایده آل سعی در اعلام وجود و به چالش کشیدن اقدامات تفرقه افکنانه را دارند باید بدانند وظیفه آنان نه فقط در برخورد با مظاهر موصوف است بلکه باید نسبت به افشا عوامل پشت پرده و گندابی که این مترسکان را در خود پرورش می دهد اقدام نمایند.نخبگان یک جامعه چه در دایره قدرت باشند و چه خارج و منتقد آن، دغدغه تعالی کشور و ملت خود را همراه خود داشته و در غیر اینصورت نخبگی برازنده آنان نخواهد بود. بدیهی است چنانچه اینان وابسته به قدرت رسمی و مورد قبول حاکمیت باشند از آزادی عمل و ابزارهای برتری در رابطه با ارتقا جامعه داشته و لازم است از این فرصت جهت خدمت به آحاد جامعه خویش بهره جویند.

توهین به یک قوم فقط در الفاظ مستقیم نبست، بلکه عدم مشارکت آن در اداره امور و هویت زدایی آن توهینی بزرگتر و دارای عمق و شعاع بیشتری است که در این راستا برخی از افراد بدلیل خوف از اظهار نظر شفاف، این توهین را در تصمیمات خود ابراز میدارند، که به نظر نگارنده گناه آنان کمتر از آن مطرب نمیباشد.عرب ایرانی در ولایت مداری همجنس و همپا بلکه برتر از عرب حزب الله لبنان و یمن است، به جمهوری اسلامی عشق می‌ورزد و این نامهربانیها را بحساب دشمنان اسلام و ولایت میداند.اکنون که بر خلاف رویه صحیح سیاسی افراد از نهادها بزرگتر هستند که این هم دردی است از عوامل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم ایفای نقش نخبگان و برگزیدگان مردم نقش چشمگیرتری بدنبال خواهد داشت.

مردم باید بدانند و به عینه ببینند میانجیگران از خود آنان بهتر و معقولانه تر مطالباتشان را تحت پیگیری قرار میدهند و در این صورت اعتماد و اعتقاد مردم را به خود ایجاد مینمایند ولیکن چنانچه در عمل خلاف این صادر شود، نه تنها اعتقاد مردم را از. دست میدهند بلکه بدگمانی مردم را به آنان در پی خواهد داشت.پیگیری مطالبات مردم از طربق سازمان‌های سیاسی که بنیانگذاران آنها در دوره های متفاوت که در راس قدرت بوده ، نه تنها کاری پیش نبرده، که شاید معتقد به ایفای حقوق همه مردم!! نبوده اند و کنون برای مشروعیت بخشیدن و یا حتی منزه نمودن خویش، شعارهای انسانمدارانه سر میدهند نه تنها قابل حصول نیست بلکه باعث میشوند گروهی از مردم همیشه آش نخورده دهن سوخته باقی بمانند!!!

ادامه دارد