پدر سالاری و منجی تراشی ،آفت های گفتمان اصلاح طلبی است / سید جاسم موسوی

جلسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان روز پنج شنبه هفته گذشته در راستای انتخاب شورای 20 نفره تحت عنوان حکمیت و راهبردی ولیکن با هدف گذاری معرفی کاندیداهای اصلاحات در استان و حمایت از انها با سخنرانی جناب اقای کیانوش راد شروع شد. ایشان بر لزوم اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت ها و توان گروهها تاکید […]

جلسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان روز پنج شنبه هفته گذشته در راستای انتخاب شورای 20 نفره تحت عنوان حکمیت و راهبردی ولیکن با هدف گذاری معرفی کاندیداهای اصلاحات در استان و حمایت از انها با سخنرانی جناب اقای کیانوش راد شروع شد. ایشان بر لزوم اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت ها و توان گروهها تاکید کرد  که با نگاه به ایدها ی سالم قابل پیاده سازی در جامعه بودند ، البته از متن اصلاحات چیزی غیر از این انتظاری نمی رفت.

در اینکه ویژگی و فلسفه اصلاحات نه تنها لازمه پیشرفت جوامع است تردیدی نیست .اما درد از آنجا ناشی می شود که خود نیز گاهی به خصلت های رقیب دچار می شویم .باید بدانیم که همانقدر که استفاده ابزاری از دین و ارزش ها مورد نکوهش می باشد به همان اندازه سوء استفاده از تمنای مردم در قالب تامین خواسته های اصلاحی آنان با قهرمان سازی فردی یا گروهی مورد مذموم و نکوهیده است .

با نگاهی به مدعوین ،نوع و شکل دعوت، لیست های تعرفه رای و هماهنگی ایجاد شده همایش روز جمعه برای برگزیدن شورای راهبردی و هیات حکمیت نه تنها در چارچوب باورها و شعارهای اصلاحات نبود  بلکه این حس را به ناظران منصف و ژرف اندیش می داد که شاید اصلاحات در استان ما هنوز از مرحله سطح به عمق نرسیده و این سطحی نگری پیامدی جز ناامیدی برای اصلاح طلبان بهره ای بدنبال نخواهد داشت. باید پذیرفت ما همچنان در مرحله تمرینات و آماده سازی هستیم و تا مرحله بلوغ و تکامل اصلاحات فاصله داریم خود یکی از ترفندهای خاموش نمودن انتقادات به اینگونه روشهاست.

در استان ما برخی با نابخردی و برخلاف سیاست های نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دستیابی به قدرت و ثروت زیر سایه قدرت درصدد  نادیده انگاشتن قوم عرب ولایتمدار و وطن دوست و ایرانی تبار هستند .هر چند بخاطر ضد انسانی و اسلامی این خوی ناپسند آنرا بصورت شفاف علنی نمی نمایند اما با عملکرد غلط خود این احساس و اندیشه ناصواب خویش را جامعه عمل می‌پوشاندند.امروزه جوامع پیشرفته که خویش را از قیودات تبعیض خارج کرده و حتی برای جامدات حقوق قایل هستند حذف افراد بخاطر تعلق به یک قوم را جرم تلقی و در صورت اثبات، فردی که مبادرت به این عمل شنیع مینماید مجرم و محاکمه میکنند، زیرا وی باعث میگردد اجتماع از یک سو از ظرفیتی محروم و از سوی دیگر موجب نارضایتی و در نهایت ناامنی و تقابل بین گروههای انسانی را باعث میگردد.

لذا بمنظور طراحی و پیش بینی سیستمی پایدار و براساس مولفه های وطن دوستی و احساس تعلق و مسئولیت آحاد جامعه با خط کشی و ترجیح بندی بین مردم خود، از هر گروه و طبقه ای که باشند شدیدا برخورد می‌نمایند.مهندسی نمودن تقلیل نقش اقوام با ترفند. تجمیع و دعوت از گروههای مختلف و سهمیه بندی مدعوین بر اساس خواسته های درونی و نه بر اساس ترکیب جمعیتی و فراوانی آنها نتایجی را بدنبال خواهد داشت که در لیستهای خروجی منویات صحنه گردانان تامین می نماید.اصلاحات یک فرایند رو به پیشرفت بوده که کاستن نقش واقعی مردم و انحصار آن به عده و افراد از بزگترین آسیب های ان محسوب می گردد.مهمترین ابزار اصلاح، صداقت با امر واقع و تلاش برای پایدار نمودن تغییر مثبت است.پدر سالاری و منجی تراشی دو عامل بازدارنده ای هستند که مانع حرکت رو به جلو و استمرار گفتمان اصلاح طلبی می شوند و می توانند موجبات ریزش نیروها و کوچ آنان به سمت و سوی اردوگاه رقیب و یل انزوای آنها شود.