چرا وضع موجود عوض نمی شود؟

خالد لویمی: این روزها که بعنوان نامزد انتخابات مجلس با اقشار مختلف دیدار دارم با یک سؤال اساسى و مشترک مواجه مى شوم؛ اینکه چه خبرتونه؟!! به هر کسی که رأى دادیم، وضع و احوالمان همان ماند که بود و شاید بدتر هم شد !! به شما اعتماد مى کنیم و مى فرستیم وکیلمان براى […]

خالد لویمی: این روزها که بعنوان نامزد انتخابات مجلس با اقشار مختلف دیدار دارم با یک سؤال اساسى و مشترک مواجه مى شوم؛ اینکه چه خبرتونه؟!! به هر کسی که رأى دادیم، وضع و احوالمان همان ماند که بود و شاید بدتر هم شد !! به شما اعتماد مى کنیم و مى فرستیم وکیلمان براى رفع فلاکت هایمان شوید مى روید که مى روید و این اوضاع، بعلاوه مى شود!!

براستى ما را چه می شود که نمی توانیم پای حرفمان بایستیم و شعارهای قشنگ ایام انتخاباتی را عملی کنیم ؟!

مشاهداتم مرا امیدوار کرده است از این بابت که سطح شناخت و تحلیل مردم بسیار ارتقاء یافته است بنحوى که فاصله سطح تحلیلى نخبگان و باقی سطوح، کاهش یافته است و دیگر براحتی سر مردم کلاه نمی رود!!

تجارب متعدد در طول این سالیان، مردم را حواس جمع تر کرده است و صحت سنجی و دروغ سنجی عمومی، دقیق تر شده است. لذا آقا و خانم محترمی که مثل بنده می خواهید از این مردم وکالت برای رفع فلاکت‌ و سختی ها و فراهم آوری امید و بهبود وضع موجود را بگیرید خواهشاً اگر این کاره نیستید و بدنبال مصالح شخصی و گروهی آمده اید احساس تکلیفتان را برای جای دیگر بگذارید چرا که این مردمان به اندازه ی کافی رنج و سختی دارند و آمد و رفت منفعتی، هم وضع موجود را مستمر نگه می دارد و هم اعتماد مردم به دلسوزان و مصلحان را دشوار می کند. برای تغییر وضع موجود می بایست در ابتدا خودمان عوض شویم.