جایگاه رسانه و درک زمانه (۱)/ بقلم حجهالاسلام و المسلمین فیاضی

از نقش رسانه پرسش فرمودید،پرسش مهم و موضوع شایان توجهی است،و بحث مفصلی میطلبد و در این مختصر نمی گنجد اما از باب :آب دریا را اگر نتوان کشید /هم بقدر جرعه ای باید چشید ،به موضوع میپردازم . در اهمیت آن همین بس که ،در طول تاریخ موثرترین ابزار برای کسب یا حفظ قدرت […]

از نقش رسانه پرسش فرمودید،پرسش مهم و موضوع شایان توجهی است،و بحث مفصلی میطلبد و در این مختصر نمی گنجد اما از باب :آب دریا را اگر نتوان کشید /هم بقدر جرعه ای باید چشید ،به موضوع میپردازم .
در اهمیت آن همین بس که ،در طول تاریخ موثرترین ابزار برای کسب یا حفظ قدرت و تاثیر گزارترین اهرم برای نفوذ در اقشار مختلف بشری بوده است و هیچ عنصری مانند رسانه در تغییر و تحولات جوامع کارایی نداشته و در اصلاج و افساد جامعه ،همیشه نقش اول را داشته ،دارد و خواهد داشت.هرچه در اثر گذشت زمان به پیش برویم اهمیت این عنصر کارآمد آشکارتر و عیان تر خواهد شد.

55

بدین دلیل کشورهای ضعیف برای قدرتمند شدن تلاش پیگیر و مستمری برای بدست گرفتن و قبضه نمودن این معجون اسرار آمیز و اکسیر اعجاز آفرین دگرگون کننده به خرج می دهند ،اگر می بینیم که امروز بوق و کرنای فرهنگ منحط و مبتذل غربی گوش فلک را کر کرده و انسان های مبتذل پیشه و بی ریشه را هنر پیشه و افراد مسخ شده و وارونه را عنوان  ستاره و سوپر استار میبخشند و به مردم عرضه و تلقین میکنند ،اگر میبینیم زنان عفیف و پاکدامن را امل و فناتیک و زنان هرزه و بی عرضه را به روز و متمدن می نامند و همنجس بازی و پورنوگرافی را تحت عنوان آزادی تجویز و به جوامع بشری تزریق میکنند و توهین به ساحت ادیان و پیامبران الهی را حقوق بشر میدانند و تبلیغ می کنند همه از صدقه سر سلطه آنان بر رسانه هاست،..تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اگر در مقام احصاء برآییم مثنوی هفتاد من بلکه  هفتاد طن!!خواهد شد.
سیاه نمایی نکنم و چون دجال جهان را باتک چشم بدبینی نبینم و پمپاژ هزاران فیلم ،روزنامه ،شب نامه ! و ده ها و صدها عنوان دیگر ما را از رویه دیگر و جنبه مثبت رسانه و نقش بی بدیل رسانه در راهنمایی ،اصلاح ،غنابخشی و تعالی جوامع بشری غافل نگرداند .حضرت آیهالله شرف الدین عاملی چقدر زیبا و راهگشا فرموده اند که :« لاینتشر الهدی الا من حیث انتشر الضلال » هدایت از همان راهی منتشر میشود که گمراهی پخش میگردد.
مولا امیر المومنین (ع) میفرمایند: « رب قول انفذ من صول » چه بسا سخنی که اثر نفوذش از یک حمله و تهاجم فیزیکی بیشتر باشد .وقتی از امام صادق (ع) میپرسند که : « الکلام خیر ام السکوت ؟»آیا سکوت و خاموشی بهتر است یا کلام و سخن.خیلی شیوا و مستدل میفرمایند: « الکلام خیر من السکوت لأن الله بعث الانبیاء بالکلام و لم یبعثهم بالسکوت» یعنی سخن گفتن از سکوت با ارزش تر و بهتر است زیرا خداوند پیامبران را مبعوث نموده تا سخن بگویندنه ساکت باشند و دم برنیاورند.برای ما مسلمانان در اهمیت رسانه و اشکال مختلف و متنوع آن همین بس که معجزه جاوید پیامبر عظیم الشأن (ص) کتاب یعنی قرآن کریم است.این کتاب است که پس از صدها سال و گذشتن قرن ها از وفات نبی مکرم اسلام (ص) هدایت و راهنمایی انسان ها را به بهترین و موثرترین نحو ممکن انجام میدهد
کتاب و نوشته راز پایندگی و جاودانگی است.جای تعجب است از کسانی که اظهار عجز و ناتوانی میکنند و از حقوق غصب شده خود میگویند در حالی که شمشیر برنده ای چون زبان و قلم دارند …با وجود رسانه باید روز به روز شکوفا شویم و ببالیم نه اینکه خم شویم و بنالیم .نشستن و نالیدن پیشه انسان های ضعیف و زبون است.انسان های قوی و توانا برای احقاق حقوق خود مجدانه تلاش میکنند و با تملق و التماس خواسته های برحق خویش را  آلوده نمی سازند
استفاده درست از رسانه خیلی از ناممکن ها را ممکن میسازد و باعث رشد و بلوغ علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میگردد.آن کبریت احمر و اکسیر که قدما از آن داد سخن داده اندر زمانه ما چیزی به جز رسانه نیست پس بیایید با بهره گیری از آن مس حقارت ،فراموش شدگی و احساس بیهودگی را به طلای عزت ،کرامت و وجود موثر در تمام عرصه ها تبدیل کنیم و با این راه قانونی و مدنی طرحی نو دراندازیم و به خودباوری برسیم.کسانی به جایی رسیده اند که شناخت درستی از خود و شرایط پیرامونی خویش داشته اند.امام صادق (ع) فرموده اند : « العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس » کسی که آگاه به زمان و شرایط آن باشد درگیرودار حوادث گم نمی شود ،بنابراین رسانه و اهمیت اش را قدر بدانیم و نقش آنرا در شکوفایی استعدادها و تبلور آنها باور کنیم ،زیرا رسا نه سلاح است !

ادامه دارد……..