هرکس به زعم خود کلاهی برمی دارد

رحیم برزی (بارزی) : حمل و نقل درون شهری در هرکشوری جز خدمات اولیه رفاهی و زندگی شهرنشینی بخصوص در کلان شهرهاست، دولت ها برای سهولت جابجایی سعی در گسترش ناوگان بشکل تاکسی، اتوبوس، بی آر تی و مترو می کنند. در کنار ناوگان عمومی دولتی بخش های خصوص با ثبت شرکت های حمل و […]

رحیم برزی (بارزی) : حمل و نقل درون شهری در هرکشوری جز خدمات اولیه رفاهی و زندگی شهرنشینی بخصوص در کلان شهرهاست، دولت ها برای سهولت جابجایی سعی در گسترش ناوگان بشکل تاکسی، اتوبوس، بی آر تی و مترو می کنند.

در کنار ناوگان عمومی دولتی بخش های خصوص با ثبت شرکت های حمل و نقل مسافرو بار در قالب آژانس (تاکسی سرویس) به کمک آمده اند و در کنارخدمات دهی و کسب درآمد در اشتغال زایی هم تا حدودی سهم داشته اند، طی سالهای اخیر و باتوجه به الگوی گرفته شده از کشورهای پیشرفته در ایران هم شرکت حمل و نقل اسنپ و تپ سی در ۹٠درصد شهرهای کشور راه اندازی شد که توانست گوی سبقت را در جابجایی از آژانس های خصوصی درون شهری برباید، و جوانا تحصیل کرده زیادی را که بیکار بودند جذب نماید و دسترسی مردم هم در هرنقطه و درهرساعتی از شبانه روز آسانترشد.

امـــا با اعتماد مردم به شرکت اسنپ باعث شد تا آنها از این موقعیت مردم سو استفاده کنند ودر اپلیکیشن درخواست سرویس تغییراتی بدهند که دست در جیب مردم است، وقتی ازطریق اسنپ درخواست خودرو می کنی، قیمت پیشنهادی مسیر رویت می شود اما گزینه درخواست فعال نمی شود، به دو گزینه لغو و عجله دارم برخورد میکنی که مجبوری برای ادامه کلمه عجله دارم را انتخاب کنی و بعداز انتخاب خود بخود درصدی تقریبا تا ۵٠درصد قیمت پایه به مبلغ اولیه مسیر اضافه می شود که متاسفانه هیچ مرجعی تا به امروز به آن رسیدگی نکرده و همت شورای حمل و نقل کشور و سازمان بازرسی را برای بررسی و رسیدگی به این امر مهم می طلبد،