متروپول و زخم باقی!

نعیم حمیدی: یک سال از حادثه دلخراش ریزش برج تجاری متروپل گذشت ، تراژدی مرگباری که ۴۵ قربانی از شهروندان آبادانی گرفت و یک کشور را داغدار کرد ساختمان متروپل در ساعت ۱۲ و ۳۷ دقیقه روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ تحت بارهای ثقلی وارده فروریخت ، این فاجعه غیر از ابعاد انسانی باعث بروز […]

نعیم حمیدی: یک سال از حادثه دلخراش ریزش برج تجاری متروپل گذشت ، تراژدی مرگباری که ۴۵ قربانی از شهروندان آبادانی گرفت و یک کشور را داغدار کرد

ساختمان متروپل در ساعت ۱۲ و ۳۷ دقیقه روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ تحت بارهای ثقلی وارده فروریخت ، این فاجعه غیر از ابعاد انسانی باعث بروز چالش های متعدد اقتصادی ، معیشتی و سکونتی برای منطقه بویژه مجاورین ایجاد کرد که آثار آن تاکنون دامن گیر مردم آبادان می باشد

براساس گزارش های متعدد نهادهای تخصصی کشور پیرامون ابعاد حادثه متروپل ، سه عامل در بروز ریزش این برج تجاری نقش داشته که عبارتند از موارد زیر می باشد:

✔️۱- وجود نقص و اشکالات موثر در طراحی

✔️۲-ساخت بسیار ضعیف و برخلاف استانداردها و اصول فنی مهندسی ساختمان

✔️۳-فساد در عملکرد و ترک فعل سازمان های ناظر و دستگاه هایی که باید ضامن ایمنی جامعه و صیانت از جان و مال شهروندان باشند

تاریخ و مقدمات اجرای این پروسه بخوبی می تواند نقطه آغاز فساد و سقوط اصول و قواعد پیش از ریزش دیوارهای بتنی را نشان دهد. ایده ساخت متروپل از سال ۱۳۹۳ در قالب مشارکت شهرداری آبادان با بخش خصوصی برای واگذاری تعدادی از قطعات زمین های شهرداری به شخص حسین عبدالباقی واقع در مرکز شهر با فرایندی مبهم و سئوال برانگیز شکل گرفت

پروسه ای که با ابهام و اغماض کلید خورد در طول مدت احداث تا بهره برداری با چالش ها و تخلفات فراوان همراه بود که بخشی از آن در گزارش ۲ صفحه ای ناظر پروژه به شهرداری بعنوان شریک عبدالباقی گوش زد شد.

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ ناظر پروژه در گزارش خود به موارد زیادی از نقص های قابل مشاهده در متروپل و پیش بینی هایی درباره وخیم تر شدن و گسترش آسیب ها ارائه می دهد. در این گزارش به وجود ترک های خمشی در تیرها ، وجود پیچش در دال های مجوف ، مشاهده ترک در دیوارهای پیرامونی رمپ به دلیل خیز زیاد تیرها و از همه مهمتر کمانش برخی ستون ها با ورق های تقویت کننده آنها به دلیل بارهای زیاد ثقلی که در نتیجه ناظر تقاضای توقف فعالیت ساخت را می کند اما متاسفانه از سوی دو طرف ذی نفع در شراکت نادیده گرفته می شود . در واقع مشارکت شهرداری و عبدالباقی همان زخم سرباز این حادثه بوده که تاکنون در سایه تاریک قرار گرفته است

بدون تردید وقوع رویدادهایی با این ابعاد در کارگاه های ساختمانی همچون عمارت متروپل نشانگر عدم کارآیی دستگاه ها و سازمان های عریض و طویل شهری و استانی است که نتوانستند ضامن اجرای قانون و استانداردهای فنی ، تامین ایمنی و حافظ جان و مال افراد جامعه در فرآیندها و بوروکراسی موجود باشند

جالب است که در گزارش تخصصی سازمان مدیریت بحران کشور به صراحت آمده است : *”خودمختاری در تصمیم سازی ها و باز بودن دست افراد و ارگان هایی که سررشته ای از تخصص های فنی و مهندسی برای ایجاد یک ساختار شهری ایمن ندارند در جای جای این فرایند قابل مشاهده است”*

حالا باید حدس زد که این افراد و سازمان ها چه کسانی بودند که بدون سررشته در امور تخصصی با حمایت ها و اعمال نفوذها این تراژدی مرگبار را رقم زدند؟ البته این پرسش همان زخم باقی مانده حکایت تلخ سقوط متروپل می باشند که تاکنون پاسخی در خور نیافته است

البته فراموش نکنیم حادثه متروپل موجب همبستگی مردم ، بسیج ظرفیت ها و امکانات کشور ، تجلی نوع دوستی و همیاری در ابعاد ملی و ترسیم تابلوی بلندی از خودگذشتگی و ایثار شهروندان ، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه های امداد رسانی گردید که یادآور روزهای دفاع مقدس بود و برگ زرینی بر دفتر تاریخ پر افتخار اهالی خوب و شریف آبادان افزود

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان حادثه تلخ متروپل امیدواریم وعده های مسئولان در خصوص ساخت مجدد این عمارت و پرداخت خسارت به کسبه و خانواده های متضرر محقق و شاهد بازگشت حیات طبیعی به خیابان امیری آبادان باشیم