غارت قانونی بیت المال و بودجه شهرداری اهواز توسط تیم اصفهانی در سایه سکوت اعضا و حامیان شورای ششم

نعیم حمیدی : با افشاگری شجاعانه ای که در هفته گذشته بوسیله یکی از فعالین رسانه ای متعهد کشور بوجود آمد و با انتشار اسنادی غیر قابل کتمان مشخص شد که هدف حضور تیم اصفهانی حاکم بر شهرداری اهواز، تبدیل اهواز به اصفهان نبوده و آنها با هدف واسطه گری برای شرکت های همشهری شان […]

نعیم حمیدی : با افشاگری شجاعانه ای که در هفته گذشته بوسیله یکی از فعالین رسانه ای متعهد کشور بوجود آمد و با انتشار اسنادی غیر قابل کتمان مشخص شد که هدف حضور تیم اصفهانی حاکم بر شهرداری اهواز، تبدیل اهواز به اصفهان نبوده و آنها با هدف واسطه گری برای شرکت های همشهری شان هوای گرم و شرجی اهواز را بر هوای خنک و بهاری اصفهان ترجیح دادند تا از این طریق میلیاردها تومان حق آلایندگی که به شهرداری اهواز پرداخت شد را به بهانه خریدهای کلان از شرکتهای همشهری شان بدون برگزاری مناقصه بوسیله راهکار قانونی ترک تشریفات به حساب شرکتهای اصفهانی واریز کنند.
حق امثال جناب فیل آبادی و علی شمسی و مهدی آذربایجانی است که شرکت های همشهری خودشان را به شرکتهای بومی خوزستانی ترجیح دهند چون به آب و خاک خوزستان تعلق ندارند و تعصب شهرشان اصفهان را دارند و می دانند که دیر یا زود اهواز را ترک و به شهر و دیارشان برمی گردند.
اما مردم اهواز سکوت افرادی همچون سیاوش محمودی ، احمد سراج و حجت الله زارع زاده و دیگر اعضای شورای ششم و حامیان پشت پرده آنها در قبال این غارت قانونی بیت المال و بودجه شهرداری اهواز را هیچ گاه فراموش نمی کنند.
سکوتی که بعد از انتشار قراردادهای میلیاردی تیم امینی با شرکتهای اصفهانی هم شکسته نشد و صدایی از هیچ کدام از آنها در نیامد تا شهردار اصفهانی اهواز و تیم همراهش با جسارت بیشتری خریدهای کلان از شرکتهای اصفهانی را ادامه دهند و پولهای بیشتری به حساب همشهریانشان واریز کنند.
اما اعضای شورای ششم و حامیان پشت پرده آنها اطمینان داشته باشند حالا که در مقابل این غارتگری قانونی سکوت کردند نامشان تا سالها از اذهان مردم اهواز پاک نمی شود و در انتخابات پیش روی مجلس در اسفند ماه و انتخابات شورای شهر دوره بعدی اهواز پاسخ مناسبی به آنها خواهند داد.