به خاطر سالها ندیدنت معذرت میخواهم

علی فرخی : سالها بود که کسی تو را نمی دید و جالب است که هرکس با تو رابطه خوبی داشت همه از او مانند شخصی با دهن بد بوی جزامی فرار می کردند.هیچ وقت کسی تو را ندید،جای تو همیشه در وسط نشستها خالی بود.هیچ کس یادت تو نکرد هیچ کس با تو عکسی […]

علی فرخی : سالها بود که کسی تو را نمی دید و جالب است که هرکس با تو رابطه خوبی داشت همه از او مانند شخصی با دهن بد بوی جزامی فرار می کردند.هیچ وقت کسی تو را ندید،جای تو همیشه در وسط نشستها خالی بود.هیچ کس یادت تو نکرد هیچ کس با تو عکسی نگرفت،هیچ کس…

ولی اکنون باید اعتراف کنم تازه همه قدر تو را دانسته‌اند و بر سرت دعوا می کنند،شنیدم که به دلیل نبودت درسالن نهار خوری فلان شرکت،کارگران دست به اعتراض زدند،و باز شنیده ام که نبودت در جمع بعضی خانواده ها باعث اعتراض اعضای خانواده شده است.اکنون تو جواهری هستی گرانبها وکمیاب و باید از تو به خاطر سالها ندیدنت معذرت خواهی کرد.سالها تحقیر و تحقیر و تحقیر،ای زیبای قرمز،جیگر من.

ولی خودمانیم ها ،تو اگر ریسی رئیس جمهور نبود هیچ وقت اینقدر گران نمیشدی تا برای امثال موز و نارگیل هم شاخ وشانه بکشی،همیشه شکر گذار او باش، او بود که با قطار پیشرفتش تو رو بالا برد.*پیاز* عزیز، مرا به خاطر سالها ندیدنت ببخش.