تقدیم به تمام مادران مهربان

هادی جلالی : مادر، ای شیرین تر از عسل، که از شهد شیرینی زبانت، زیبا ترین کلمات را آموختم.از همت والایت بالا ترین گل های مهر وعاطفه را چشیدم. از شب زنده داریت، تاریکی های زمان را، با طلوع سپیده نجابتت، به پایان رساندم. از صدای، لا لائیت، به درد مظلومان آشنا شدم ، از […]

هادی جلالی : مادر، ای شیرین تر از عسل، که از شهد شیرینی زبانت، زیبا ترین کلمات را آموختم.از همت والایت بالا ترین گل های مهر وعاطفه را چشیدم. از شب زنده داریت، تاریکی های زمان را، با طلوع سپیده نجابتت، به پایان رساندم.

از صدای، لا لائیت، به درد مظلومان آشنا شدم ، از تاتی کردنت، راه وروش زندگی را تجربه کردم. مادر، تو آفتابی، تو ستاره منی در آن شب های تاریک غم، تو معبود منی بعد از خدا. تو جای گرفته، در ضمیر منی، تو مهری، عاطفه ای، صداقتی، نجابتی، قداستی، مهربانی مادر.

من مدیون وبدهکار توام، وبدهیم گران است وسنگین. اما طلبکارم، مهربان است ونجیب. مادر، هر چه غرق در مادیات دنیا شوم، وشان ومقامی، در این دنیای فانی، داشته باشم، همان طفل ضعیف وناتوان ، در زیر سایه مهربانت هستم.

مادر دوست دارم