آمارها و وعده ها

۱– رئیس جمهور محترم مهرماه امسال آماری از رشد اقتصادی کشور داد و اعلام کرد توانستیم رشد اقتصادی را از ۴.۱درصد به ۵درصد برسانیم. وی دفعات دیگری نیز بر این آمار تاکید نموده و دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد را در دسترس دانست.حالا اما آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران که تنها مرجع رسمی و […]

۱– رئیس جمهور محترم مهرماه امسال آماری از رشد اقتصادی کشور داد و اعلام کرد توانستیم رشد اقتصادی را از ۴.۱درصد به ۵درصد برسانیم. وی دفعات دیگری نیز بر این آمار تاکید نموده و دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد را در دسترس دانست.حالا اما آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران که تنها مرجع رسمی و قانونی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور است این ادعاها را نقض می کند.
طبق آمار منتشره از سوی این مرکز، نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه پایانی دولت روحانی ۵.۹درصد( و ۴.۱درصد بدون احتساب نفت) بود. این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ یعنی پس از ۶ ماه تصدی آقای رئیسی رسید به ۴.۳درصد(و ۳.۵درصد بدون احتساب نفت) و حالا در پایان شش ماه اول سال۱۴۰۱ این عدد رسید به ۳.۳ درصد (و ۳.۴درصد بدون احتساب نفت).

در واقع، پس از آنکه دولت قبل پس از رشد منفی سال قبلتر توانست رشد اقتصادی را با وجود تحریمها به ۵.۹درصد برساند(البته همزمان با شکست ترامپ در انتخابات)، کاهش رشد اقتصادی از همان شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ یعنی آغاز دولت رئیسی شروع شد و به ۳.۳ درصد رسید.

۲- یکی دیگر از ادعاهای دولت، ساخت سالی یک میلیون مسکن و رونق این بخش مهم اقتصاد که بقول آقای رئیسی پیشرانِ لوکوموتیو اقتصاد است، بود اما آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد شاهد کاهش رشد بخش مسکن در این یکسال هستیم. بگونه ای که رشد این بخش از ۸.۱ درصد در شش ماهه پایانی دولت روحانی، به منفی ۱.۶- درصد در پایان شش ماهه نخست امسال رسید.

۳- ادعای دیگر این بود کاری که دولت قبل نمی توانست انجام دهد ما انجام دادیم، منظور رشد بخش نفت بود اما در این بخش هم شاهد کاهش شدیدی هستیم. رشد استخراج نفت و گاز طبیعی از ۱۸.۳درصد در شش ماهه پایانی دولت روحانی به تنها ۳.۲درصد در پایان شش ماهه نخست امسال رسید!

مهدی مکارمی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران