انتخاب های خردمندانه ، رنج ها و تلخی ها

دکتر خالد لویمی : هر آنچه از ما آدمها سر مى زند نوعى انتخاب گرى ست که مى تواند منطقى و سازنده و بعبارتى عاقلانه و یا اینکه غیر منطقى و غیر سازنده و حتى احمقانه باشد.نکته جالب اینجاست که انتخاب و حدوث رفتار هاى عاقلانه با اندکى رنج همراه است در حالى که رفتارهاى […]

دکتر خالد لویمی : هر آنچه از ما آدمها سر مى زند نوعى انتخاب گرى ست که مى تواند منطقى و سازنده و بعبارتى عاقلانه و یا اینکه غیر منطقى و غیر سازنده و حتى احمقانه باشد.نکته جالب اینجاست که انتخاب و حدوث رفتار هاى عاقلانه با اندکى رنج همراه است در حالى که رفتارهاى غیر منطقى سهل الوصلند.

ایلان ماسک یکى از موفق ترین افراد کار آفرین در حوزه خودروهاى برقى، انرژى خورشیدى و صنایع فضایى ست، او اینک با دویست میلیارد دلار در رأس ثروتمندان جهان قرار دارد.

این مدیر برجسته ى فن آورى، چند ماه قبل با حرکتى غیر متعارف، پیام رسان توئیتر را با چهل و چهار میلیارد دلار خریدارى کرد همان موقع، ترامپ به او کنایه زد که فقط یک آدم احمق این کار را مى کند!.

ایلان ماسک طى ایام اخیر یک نظر سنجى از کاربران توئیتر بعمل آورد و از آنها سؤال کرد که آیا با مدیریتش بر این پیام رسان موافقند و یا مخالف؟. از یازده ملیون رأى دهنده، پنجاه و هفت درصد مخالف بودند.

حالا ایلان ماسک اعلام کرده است که به محض اینکه فردى را پیدا کنم که به حد کافى احمق باشد تا این شغل را قبول کند، بعنوان مدیرعامل توئیتر استعفا مى دهم. ایلان ماسک مى خواهد جایش را به قول خودش به یک احمق بدهد اما تا اینجاى کار ارزش سهام مهمترین شرکت اش (تسلا) شش در صد در بورس سقوط کرد. احتمالاً الان به این مى اندیشد که مى توانست انتخاب بهترى داشته باشد. انتخاب هاى عاقلانه هرچند مى توانند همراه با رنج و تلخى باشند اما مطمئناً ارزش آن را دارند.