من مقصرم، یا مسئول؟

هادی امین جلالی : همه ما انسان ها می دانیم که روزی باید این دنیا را ترک کنیم، سفری که دیگر قابل برگشت نیست، اما خیلی از ما انسان ها با درد ورنج منتقل می شویم.رنج ما در دنیا به گردن کیست؟من مقصرم یا مسئول؟ اگر آب رودخانه ها خشک شوند، وهزاران دام ومیلیون ها […]

هادی امین جلالی : همه ما انسان ها می دانیم که روزی باید این دنیا را ترک کنیم، سفری که دیگر قابل برگشت نیست، اما خیلی از ما انسان ها با درد ورنج منتقل می شویم.رنج ما در دنیا به گردن کیست؟من مقصرم یا مسئول؟

اگر آب رودخانه ها خشک شوند، وهزاران دام ومیلیون ها آبزی تلف شوند و خانواده ها ی فقیر، از سرزمین خود کوچ کنند، ودر شهرهای بزرگ غذای خود را از سطل های آشغال تامین کنند، من مقصرم یا مسئول؟

اگر هرچند گاهی ریز گردها به شهر ها وروستا ها نفس مردم را می گیرند و هزاران انسان را راهی بیمارستان می کنند، من مقصرم یا مسئول؟
اگر میلیون ها بیمار، از بیماری قند خون، فشار خون، بیماری قلبی، بیماری های خاص، هزینه های سنگین بیمارستان ها، بعلت گرانی دارو که قادر به خرید آن نیستند، بمیرند. من مقصرم یا مسئول؟
اگر برای فرزندانم، نتوانم لباس یا نوشت ابزار ولوازم جانبی دیگر جهت رفتن آنها به مدرسه داشته باشم، من مقصرم یا مسئول؟اگر بعلت گرانی نتوانم مواد غذایی پروتئین دار وانواع ویتامین ها را برای خانواده ام تامین کنم، من مقصرم یا مسئول؟
اگر نتوانم شهریه دانشگاه فرزندان خودرا بپردازم، ودر خانه، بدون کار بمانند، واز زندگی خوب محروم شوند، من مقصرم یا مسئول؟اگر هر روز بر تعداد جوانان معتاد، ودزدان و نا امنی در جامعه، زیاد شود، من مقصرم یا مسئول؟

اگر گرانی اجناس، وتورم بازار، روز به روز، متورم تر می شود، من مقصرم یا مسئول اگر قوانین نتوانند، خواسته ها را بر آورده کنند، من مقصرم یا مسئول؟ اگر برای احقاق حقم، فریاد بکشم، من مقصرم یا مسئول؟

اگر ببینم متملق، دروغ گو، و دزد در صدر نشیند، وزندگی بدون درد ورنج داشته باشد، و از لذات زندگی بهره می برد، من مقصرم یا مسئول؟ اگر تاجر وبازار، مایحتاج زندگی مردم را احتکار کند، ودر فرصت های مناسب با قیمت گران بفروشد، من مقصرم یا مسئول؟ واگر های دیگر..... الخ

قال علی(ع) الدنیا تمر وتغر وتضر وهیچ چیزی نمی ماند.غافل نشویم وبه قول حافظ : آخر الامر گِل کوزه گران خواهیم شد.در نتیجه من مقصرم یا مسئول؟