آیا احسان خاندوزی می تواند.!؟

عبدالرحمن نیک سرشت : بدون تردید اگر احسان خاندوزی نیروهای جوان توسعه گرا، عدالت طلب و تحول خواه را دور و بر خود گرد نمی آورد ایشان نیز به سرنوشت حجت الله عبدالملکی مبتلا می شد. الغرض، به بهانه ی عرض تبریک به یکی از همین جوانان توسعه گرا، عدالت طلب و تحول خواه به […]

عبدالرحمن نیک سرشت : بدون تردید اگر احسان خاندوزی نیروهای جوان توسعه گرا، عدالت طلب و تحول خواه را دور و بر خود گرد نمی آورد ایشان نیز به سرنوشت حجت الله عبدالملکی مبتلا می شد.

الغرض، به بهانه ی عرض تبریک به یکی از همین جوانان توسعه گرا، عدالت طلب و تحول خواه به وزرات اقتصاد و دارایی مراجعه کردم و بدین بهانه توانستم درخصوص آینده ی پیش روی آن وزارتخانه به تبادل نظر و مشورت بپردازم.

آری، مشورت و گفتگو در مورد وزارتخانه ای که از گذشته تا حال، فقط دستانی قوی برای دوشیدن شیره ی جان مردمان دارد تا بتواند دولت فربه و اجاره بگیر رانتیری را سرپا نگه دارد.

آری، مشورت و گفتگو در مورد همان وزارتخانه ای که وزیران بسیار نامدارتر و درشتتر از احسان خاندوزی را تجربه کرده و در طول دولت مدرن، هرگز هیچ گفتمان خاصی برای تولید ثروت نداشته است.

آری، مشورت و گفتگو در مورد وزارت اقتصاد و دارایی که از گذشته تا حال، نگهبان فساد ساختاری اداری و مالی کشور بوده و همواره میخ انحصار را محکم کرده و بازار تدلیس، تبانی و انحصار در آن بیداد می کند.

القصه، در این گفتگو موفق شدم بی پرده و شفاف با دو یا سه نفر از این مدیران جوان توسعه گرا، عدالت طلب و تحول خواه، آسیب های موجود در گذشته و حال آن وزارتخانه را بررسی نمائیم و در دل آرزو می کردم که ای کاش، این نسل پرانگیزه خیلی زودتر از این ها به میدان آورده می شدند، شاید اوضاع اقتصادی مملکت جوری دیگری می گشت.

به هرحال ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و احسان خاندوزی می تواند روی این نیروهای انسانی تحول آفرین، حساب ویژه باز کند لااقل درخصوص تغییر الگوهایی که بر سر راه تحولات بنیادین دست و پا گیرند و کماکان آن وزارتخانه نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و تبئین گفتمانی دارد.

بعد از پایان گفتگو از تالار جلسات واقع در طبقه پنجم وزارتخانه عبور کردم که تصویر وزیران دارایی از دوره مشروطه تا زمان احسان خاندوزی در قاب عکسهای جداگانه ای نقش بسته بودند. لذا، فرصت را غنیمت شمرده و کلیپ مختصری را تهیه نمودم که در آخر صف وقتی به عکس احسان خاندوزی رسیدم، با صدای لرزان ولی امیدوار گفتم، شاید در دوره ی معمولی ترین وزیر با تبئین گفتمانی بشود تحولی بنیادین بوجود آورد و شاید کارهای بزرگی انجام گیرند که دیگر وزیران درشت اسبق از عهده آن برنیامدند.