بن بست تحلیل، آغاز حکایت

دکتر فاضل خمیسی : خبرزدگی، و تفکرتحلیلی و نقادانه و ازدحام واژه ها از گرانی تا برجام و از فروریختن متروپل و تاریخ ناپیدای اجرای رتبه بندی فرهنگیان و تصاویر مصنوع نگارانه و کارگردانی شده فلان نماینده با فلان وزیر، یا جلسات هشت ساعته ی شهردار شهری با نیروهای تحت امرش یا اینکه در چاد […]

دکتر فاضل خمیسی : خبرزدگی، و تفکرتحلیلی و نقادانه و ازدحام واژه ها از گرانی تا برجام و از فروریختن متروپل و تاریخ ناپیدای اجرای رتبه بندی فرهنگیان و تصاویر مصنوع نگارانه و کارگردانی شده فلان نماینده با فلان وزیر، یا جلسات هشت ساعته ی شهردار شهری با نیروهای تحت امرش یا اینکه در چاد و اُکراین چه میگذرد و چرا بوریس جانسون موهایش را شانه نمیکند و اینکه تاج زاده به شریعتمداری چه گفت؟ و چرا قالیباف همچنان رئیس مجلس باقی ماند؟ و دهها مسأله ای که وقتمان را گرفته و حوصله مان را سر برده که میخواهیم بدانیم ؛ چـی میشود! و خودمان هم سالهاست هم میدانیم .. هیچـی!!
و این «جوی» خبر و تحلیل همچنان دور جامعه ی خبر زده ی بلااثر دور میزند ... اما در برخی مواقع این «جوی» حاملِ اتفاقاتی است ، که فقط برای حکایت گویی و سرگرمی قابل بیانند ، زیرا با پیشگفت فوق، کارشان از تحلیل و خبر گذشته است: «آپارتمانی ۲۰۰ متری در یکی از مناطق برخوردار تهران، دویست و سی و یک میلیارد تومان قیمت گذاری و شرط بازدید از آن نیز ارائه صورت مالی بانکی اعلام شده است» ، بله ! ۲۳۱ میلیارد تومان برای آپارتمانی که تجهیزات و مصالح بکار برده شده در آن بالغ بر ۲۰۰ میلیارد برآورد شده است... دوستی با جدیت میگفت آنالیزش نشان میدهد فقط شیر و شیلنگ دستشویی این واحد نجومی ۲/۵ میلیارد تومان است!!.. بفکر فرو رفتم ! قیمت خانه ای که حاصل ۳۵ سال شغل معلمی است ، بمراتب کمتر از شیر و شیلنگ آن خانه است... قصد هیچ تحلیلی را ندارم.. حکایتی بود که بگذشت...