کـولـر کالا نیست، نفـس است!

دکتر فاضل خمیسی : خداوند وقتی می خواهد از عذاب بگوید ، سوزاندن و آتش و گرمای بی حد را به تمثیل میآورد، و برای بهشت از سبزه و‌گُل و هوای خُنک! امروز دوشنبه سی ام / خرداد/ هزار و چهارصد و یک است ، بسیاری از شهرهای خوزستان بدلیل گرمای بالای ۵۰ درجه تعطیل […]

دکتر فاضل خمیسی : خداوند وقتی می خواهد از عذاب بگوید ، سوزاندن و آتش و گرمای بی حد را به تمثیل میآورد، و برای بهشت از سبزه و‌گُل و هوای خُنک!
امروز دوشنبه سی ام / خرداد/ هزار و چهارصد و یک است ، بسیاری از شهرهای خوزستان بدلیل گرمای بالای ۵۰ درجه تعطیل اند و مردم در خانه و سایه ها پناه گرفته اند..

گفته می شود گرما که از ۳۰ درجه بگذرد ، کلی از کارایی آدم‌ها کاسته میشود و کیفیت کار و زندگی پایین می آید. بنظرم، اگر تکنولوژی و وسایل خنک کننده و بالاخص کولر نبود ، همین مردمِ استان زرخیز! حتی اگر شده با پای پیاده از کوه و دشت عبور و خود را به جاهایی با آب و هوای خوش‌تر میرساندند.

در آگهی «بازار» دیوار مراجعه کنید ، خیلی ها تلویزیون و فرششان را به حراج گذاشته ، تا کولری را برای زن و بچه ی خود تهیه کنند، اینجا کولر نفس است ، کالا نیست که برای آن گمرکی و تشریفات تعریف کنید .. مگر نفس فروختنی است که خانواده ی خوزستانی برای تهیه آن باید به خاک سیاه بنشیند!!

مسوولی که در شمال تهران نشسته و بعد از خوردن یک صبحانه ی پُرکالری برای خودت چرتکه میاندازی که از واردات کولرگازی چقدر بر درآمد افزوده میشود و با تبختر از تحقق درآمدها برای رئیست میگویی ، آیا میدانی این درآمدها از خون دل مردم خارج میشود.. روزی نیست زنان و مردان و کهنسال و خردسالانی از فرط گرما در خیابان‌های اهواز و امیدیه و آبادان و خرمشهر و … غش نکنند..

آهای نماینده ای که عین ۲ و ملاشیه و کوی سیاحی و کوره را در انتخابات میشناسی ، آیا میدانی اکنون بسیاری از فرزندان همان خانواده ها که به تو رای داده اند از فرط گرما و بی کولری مبتلا به یرقان شده اند… از نقد و انتقاد که
واهمه ای نداری! اما فردا روز قیامت در برابر چهره های زرد و یرقان گرفته ی موکلین خود چه پاسخی به آن واحد قهار میدهی؟!

این خواسته ی عمومی خوزستانی هاست : واردات کولر و وسایل خنک کننده را آزاد و حتی اگر شده برای آنها یارانه تعریف کنید.. الان بسیاری از خانواده ها در خوزستان به کولرهای خود ادعیه میزنند ، زیرا میدانند از کار افتادن کولر در تابستان خوزستان یعنی توقف نفس..