هادی هیالی راوی رنج و دشواری- ۴

قاسم مزرعه فرد : کمتر کسی را می توان یافت که داستان هایی از سختی های ورود قاچاق مردان اهوازی و آن هم پیاده جهت کار در کویت را نشنیده باشد. پدیده یا مهاجرت مشقت بار نسبتا رایج نیم قرن پیش در میان اهوازی ها با عنوان محلی ” إکعیبر ” و به منظور یافتن […]

قاسم مزرعه فرد : کمتر کسی را می توان یافت که داستان هایی از سختی های ورود قاچاق مردان اهوازی و آن هم پیاده جهت کار در کویت را نشنیده باشد. پدیده یا مهاجرت مشقت بار نسبتا رایج نیم قرن پیش در میان اهوازی ها با عنوان محلی ” إکعیبر ” و به منظور یافتن فرصتی شغلی و امرار معاش خانواده.

” رقص با کوسه ها ” که نخستین داستان بلند هادی هیالی به حساب می آید برای اولین بار پرده از رنج های این ماجراجویی خطرناک برداشته و درد کویتی روهای قدیمی اهوازی و زجر هجرت و غربت را به خوبی به تصویر کشانده است.

در واقع ” رقص با کوسه ها ” عنوان بسیار مناسبی بود که به خوبی سختی های یک ملت را در خود گنجانده تا روایت دشواری ها و تبعیض های روا شده بر ملتی باشد که از خلال سرگذشت جوانی به نام هیثم به زیبایی تقدیم مخاطبان می شود.

در این کتاب مختصر و گذرایی نیز به وقایع سیاسی دهه هفتاد میلادی همچون مکاتب سیاسیون اهوازی در عراق و هجرت اجباری اعضای این تشکلات به یمن، سوریه و لیبی پس از انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ جزیره و مطالبات چند ماده ای هیئت سی نفره و حتی نام های مستعار و بعضا حقیقی افراد تاثیر گذار آن دوره هم شده است. “شیخ محمد کاظم” که اشاره به فرزند آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی رهبر روحی فعالان اهوازی پس از انقلاب است و ” تیمسار ” که درجه ای نظامی و منظور تیمسار احمد مدنی مسئول اول کشتارهای دسته جمعی چهارشنبه سیاه محمره است از آن جمله نام ها هستند.

اما نام پر تکرار در آثار هادی هیالی ” هلیل ” است که مصغر کلمه هلال بوده و نامی نسبتا متداول در گذشته های نه چندان دور و تا حدود زیادی منحصرا خاص اهوازی ها و عراقی هاست.

هلیل هم می تواند یک شخصیت واقعی باشد آن چنان که گفته شده نام یکی از اعضای مجموعه حته است و هم می تواند همچون حنظله تابلوهای ناجی العلی شخصیتی سمبولیک تلقی گردد که شاهد معاصری بر درد و رنج صد ساله قوم خود بوده است و خلاصه آن که این شخصیت پیوستگی عمیقی با داستان های هیالی پیدا کرده و چه بسا در آثار آینده او هم نقش و شاهد و دیده بانی بر دیگر وقایع معاصر جامعه عرب اهوازی باشد.

ادامه دارد…