کدام عدالت آموزشی…؟!

جمال بیت سیاح : به بهانه آغاز فصل ثبت نام دانش آموزان در مدارس و ماراتن خانواده ها برای پیدا کردن بهترین آموزشگاهی که بتواند آینده تحصیلی و شغلی فرزندانشان را رقم بزند و روزهایی که مرتبا مسئولان آموزش و پرورش از واژه *عدالت آموزشی* و نه در عمل ، بلکه در حد یک شعار […]

جمال بیت سیاح : به بهانه آغاز فصل ثبت نام دانش آموزان در مدارس و ماراتن خانواده ها برای پیدا کردن بهترین آموزشگاهی که بتواند آینده تحصیلی و شغلی فرزندانشان را رقم بزند و روزهایی که مرتبا مسئولان آموزش و پرورش از واژه *عدالت آموزشی* و نه در عمل ، بلکه در حد یک شعار تبلیغاتی استفاده می‌کنند، آزمون های مدارس خاص از جمله استعدادهای درخشان و نمونه دولتی بر طبل مدارس طبقاتی ضربه های محکم تری میزنند!

مهمترین شعار دولت‌های اخیر *عدالت محوری* و بارزترین نمودِ آن در موضوع *عدالت اجتماعی* است، که با هدف برخورداری همه اقشار جامعه از خدمات یکسان به عنوان یک *شهروند* گوش همه اقشار ملت را نوازش میدهد!

آنچه در موضوع عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است بخش مربوط به *عدالت آموزشی* میباشد که در یه دوره طولانی مدت تثبیت کننده و محقق کننده عدالت اجتماعی و بوجود آوردنده شرایط یکسان در برخورداری از *حیات طیبه* و *تربیت کننده* یک شهروند در تراز آنچه در سند تحول بنیادین ترسیم شده است خواهد بود.

یکی از مواردی که در عدم تحقق *عدالت آموزشی* بسیار حائز اهمیت است دستورالعمل تبعیض آمیز ثبت نام دانش آموزان است که بر خلاف شعار عدالت محوری و بدون هیچ راهکاری برای توزیع عادلانه خدمات آموزشی بصورت سالانه ارسال می‌شود.

در مقررات عمومی این دستور العمل آمده است ، بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مدارس، ادارات موظف به تعیین محدود جغرافیایی برای مناطق و مدارس بوده و دانش آموزان اجازه ثبت نام در خارج از محدوده را ندارند و این موضوع به مفهوم آن است که دانش آموز *منطقه غیر برخوردار* موظف به ثبت نام در *مدرسه غیربرخوردار* است و این خود عاملی برای محرومیت اجباری از برخورداری از آموزش با کیفیت است.

همچنین در دستورالعمل توسعه سنواتیِ که استان‌ها موظف به اجرای آن هستند به صورت صریح و شفاف آمده است که نیروی آموزشی با عملکرد بهتر می‌بایست با اولویت سازماندهی در مدارس خاص صورت پذیرد و همچنان مدارس عادی دولتی از نیروی کیفی مناسب محروم خواهند ماند.

به نظر می‌رسد با توجه به غفلت های صورت گرفته در دوره های قبل و به منظور جبران برخی کاستی ها در موضوع عدالت آموزشی بعضا می‌بایست با *تبعیض مثبت* همراه گردد،لذا انتظار می‌رود ضمن بازنگری در دستورالعمل ها و شیوه نامه های صادره از سوی مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اصلاح رویه های قبلی اقدام گردد.