«اسهدِ بلالم» آرزوست

دکتر فاضل خمیسی : گفته می شود «بلال» آن صحابی با وفای پیامبر گرامی اسلام (ص) علیرغم صوت حنینش ، در ادای برخی از حروف مشکل داشت مثلاً؛ «ش» را «س» تلفظ میکرد و به هنگام اذان بجای « اشهد ان … » میگفت : « اسهد ان …» این تلفظ سین به جای شین […]

دکتر فاضل خمیسی : گفته می شود «بلال» آن صحابی با وفای پیامبر گرامی اسلام (ص) علیرغم صوت حنینش ، در ادای برخی از حروف مشکل داشت مثلاً؛ «ش» را «س» تلفظ میکرد و به هنگام اذان بجای « اشهد ان ... » میگفت : « اسهد ان ...» این تلفظ سین به جای شین مورد انتقاد برخی از اصحاب قرار گرفت و موضوع به پیامبر اسلام(ص) انتقال داده و درخواست کردند که وظیفه ی اذان گویی به کسی واگذار گردد که بتواند حروف را به طور صحیح بیان نماید ، امّا پاسخ آن حضرت (ص) درسی برای تاریخ شد: اسهد بلال از اشهد خیلی ها بهتر است. پیامبر (ص) «اسهد‌ِ بلال» را ذوب در اخلاص ، صداقت، ایمان و اتصال به خداوند باری تعالی میدید و شاید بدین خاطر است که «سین» اشهد بلال از هر شهادتی مقبولتر است.

 

غرض از ذکر این نکته اشاره به موضوعی است که همه ما گریبانگیر آن هستیم : مدیرانِ لفاظی که با ادای کلمات و سخنان و ظاهر سازی سعی کرده اند منافع عمومی را قربانی مطامع شخصی خویش سازند !

کسانی که باعث شده اند خوزستان و بالاخص اهوازش صدای استغاثه اش به همه جای کشور بلند شود . آری ! اسهدِ بلال از اشهد کسانی که گندم نمای ، جو فروش به مردم هستند شرافت دارد. هنوز چند صباح از انتصاب استاندار نمیگذرد که ایشان بلافاصله دلسوزانه از بدبختی مردم و ناکارمدی مسوولان سخن میراند و از نمایندگان میخواهد که مسوولان را به شهر راه ندهند!!

اما یک سوال: مگر ِ انتصاب مسوولان و مدیر کل ها و حتی ادارات کوچک با نظر همین نمایندگان نیست؟! مگر شهردار را غیر از شورای شهر انتخاب و منصوب میکند ... مگر استان و اهواز را مریخی ها به این روز انداخته اند !!

اگر شهر دردمند است باید بدانیم طبیبانش آن طبیبان حاذق و با صداقتی نبودند که به درمانش همت ورزند ، آنها فقط خوب حرف میزدند و بلد بودند که چگونه عمارت های خویش را از جیب این مریض نگون بخت آباد سازند ...