رسانه علاقه نیست

عارف خصافی :امروز دریافتم روز مهم و تاثیر گذاری در تاریخ معاصر ایران است افرادی بصورت مقطعی بروز کردند و تاثیر خود را گذاشتند و رفتند اما برخی سالیان سال بی هیچ گونه امکانات، تنها به صرف علاقه در حرفه های خود مشغول شده اند.زیرا همه ما می دانیم شغل خبرنگاری و بطور کلی رسانه […]

عارف خصافی :امروز دریافتم روز مهم و تاثیر گذاری در تاریخ معاصر ایران است افرادی بصورت مقطعی بروز کردند و تاثیر خود را گذاشتند و رفتند اما برخی سالیان سال بی هیچ گونه امکانات، تنها به صرف علاقه در حرفه های خود مشغول شده اند.زیرا همه ما می دانیم شغل خبرنگاری و بطور کلی رسانه ای، جهش یافته است و از کاغذی و سنت به مجازی روی آورده است و ورژن خود را متفاوت نموده است .در خانه های مردم ورود کرد.از سن و سال عدول کرد و پیر و جوان و حتی میان سال و نوجوان را به خود کشانده است

در زمان قدیم کار رسانه بسیار دشوار تر بود زیرا استعدادها را به سختی باید جستجو کرد. تا بتوان صفحات خود را پر نمود.و اگر باشد شرایط را جهت تشویق مهیا نمی تواند کرد.لکن در این راستا افرادی بودند که در طی این مسیر و در این گذار ، توانستند همه موانع را پشت سر گذارند و به جایی رسند که تک و تنها و یا با خانواده خود در دل گرمای سوزان تابستان برای تهیه ی گزارش از آب های مفقود شده ی کارون و یا کرخه و یا برای همدردی با گاومیش های بی زبان و یا اینکه خود را زبان محیط زیست زخمی شده نیز قرار دهند تا به گوش مردم و مسئولین برسانند.آیا این کار از هر علاقه ای بر خواهد آمد؟

مطمئناً پاسخ خیر است زیرا کار رسانه، جز در خور عناصر خود نمی تواند موفق باشد.علاقه تنها چاره جهت استمرار نیست،بلکه نیازمند عناصر بسیار قویتری چون عشق، شعف، هیام، است.که در راستای آن عنصر شجاعت قرار میگیرد.البته در جهان، انسان های رسانه ای بسیار هستند لکن بدلیل زیبایی شرایط محیطی خود در سطحی بی چالش قرار گرفته اند. و نام آنها آنچنان که باید بر تاریخ حک گردد نشد.
لکن محیطی که ما در آن زندگی می کنیمهر روز ما، چالشی جدید است.هر روز ما، رخدادی جدید است.هر روز ما حادثه ای ناگواراتر ظهور می کند که افکار را آشفته می سازد.و اگر افراد رسانه ای ، با پتانسیل و توانا و استمرار رونده در حرفه ی خود ورود نمی کردند شاید مردم به یک سوم از اطلاعات دست نمی یافتند.رسانه، کار استعداد نیست

بلکه عشق و شعف است

تلاش است

هزینه دادن است

شجاعت است.

که در حمایت از این آن ، استعداد حرکت خواهد کرد.باید گفت آن روز را که تماسی با آقای نعیم حمیدی در آن هنگام جهت تهیه ی گزارش مشغول ارسال کلیپ ها از رود کرخه بود، از لابلای صحبت های رد و بدل شده دریافتم این بزرگوار بهمراه خانواده خود و در آن گرمای سوزان آن چنان عشق به کار رسانه ای خود می ورزید.اینجاست دیگر نمی توان از علاقه صحبت نمود.

آنچنان بماند آن روز
در نظر به یادمانی

که چنان تلاش گشته
به زبان عشق خوانی!!

در تعجبم چه گویم
رخ حادثه نشانی!!!

انعکاس سخت کوشی
همه را به خود کشانی

من ز تحسین ندارم
پی تقدیر و بیانی

که زبان گشته قاصر
پی تبریک و تهانی

روز خبرنگاری را به همه خبر نگاران تبریک می گویم