حکایات نامزدهای حاج قربون صفت!

علی عبدالخانی : رمضون به حج رفت اما برای تسویه بدهیش به بقالی محله سری نزد و حلالیت نطلبید !. در بازگشت قبل از آنکه به منزلش برسد مقابل آن دکان بقالی!! ایستاد و از دور فریاد زد که فلانی دفتر را بیاور.بقال با خوشحالی گفت می خواهی بدهیت را صفر کنی که رمضون برآشفته […]

علی عبدالخانی : رمضون به حج رفت اما برای تسویه بدهیش به بقالی محله سری نزد و حلالیت نطلبید !. در بازگشت قبل از آنکه به منزلش برسد مقابل آن دکان بقالی!! ایستاد و از دور فریاد زد که فلانی دفتر را بیاور.بقال با خوشحالی گفت می خواهی بدهیت را صفر کنی که رمضون برآشفته شد و با لحنی طلبکارانه فریاد زد: کدام صفر کدام کشک خواستم یادآوری کنم که توی دفترت اسم مرا به حاجی رمضون تغییر بدهی، ناسلامتی حاجی شدم !.

حالا حکایت برخی نامزدهای شورای اسلامی شهر که با انواع شعارها و وعده های غیرعملی به میدان آمده و حرفی در قالب طرح و برنامه ندارند، حکایت همان مش قربون سابق است که بیشترین تحول پس از سفر حج بهرمندی از پیشوند حاجی در قبل از نام ایشان بوده است.همانطور که به حج رفتنِ قربون به جز برخورداری از صفت حاجی تحولی هرچند کوچک در سلوک و رفتار و منش ایشان ایجاد نکرد، برخی نامزدهای فعلی چنانچه منتخب مردم شوند به وضعی شبیه به قربون به حج رفته تبدیل خواهند شد.

قربون صفتان در این یاداشت محدود به نامزدان شورا نیستند و مصداقشان را می توان در برخی شورائیان شهرهای مختلف از جمله اهواز براحتی پیدا کرد.شورائیانی هستند که به هر ترتیب آمدند و عنوان نمایندگی مردم را دریافت کردند اما هیچ اثر برجسته در چارچوب وظایفشان از خود برجای نگذاشتند و صرف نظر از برخی مکاسب، ۴ سال از عمر شهر و شهروندان را گرفتند. اینان از جمله قربون صفتانی هستند که بنا به نمره ی منفی شان حتی خوابِ شورا باید برایشان حرام!! شود.

در راستای شفافیت و حاکمیت قاعده ی پرسشگری، پرونده ی عملکرد برخی شوراهای شهر استان بویژه اهواز در قالب بررسیهای پیوسته و سریالی نقاط ضعف و قوت برخی اعضای آن شوراها در شکلی روشنگرانه، شفاف و قانونمند از سوی نگارنده و تعدادی از همکاران گشوده و از بسیاری مواضع، تصمیمها و اقدامات مربوط به مصادیق مورد نظر طی ۴ سال اخیر ( که به ظاهر فراموش شده اند )، رونمایی خواهد شد.این سلسله مباحث مهم محدود به نامزدهای قربون صفت که شورایی بودند نخواهد ماند و شامل نامزدهایی که برای مصادره ی به ناحقِ رای مردم اقدام به طرح شعارهای خلاف واقع، واهی و ناممکن می کنند نیز خواهد شد. ادامه دارد…