به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات

سارا ممبینی : به پیشنهاد یونسکو و با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، روز سوم ماه مه هر سال به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته می شود. واژه آزادی برای انجام رسالت یک رسانه در راستای “روشنگری، پاسخگویی و شفافیت” به مثابه ضرورت نور برای ادامه حیـات، سرسبزی، رشد و پویایی است و اگر […]

سارا ممبینی : به پیشنهاد یونسکو و با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، روز سوم ماه مه هر سال به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته می شود. واژه آزادی برای انجام رسالت یک رسانه در راستای “روشنگری، پاسخگویی و شفافیت” به مثابه ضرورت نور برای ادامه حیـات، سرسبزی، رشد و پویایی است و اگر نباشد “تاریکی، ابهام و تیرگی” مرزهای بــودنِ یک رسانه آگاه، مستقل، حقیقت جو و حقیقت گو را تنگ می سازد.

البته به صرف تحقق واژه “آزادی” در گستره فعالیت یک رسانه نمی توان آن رسانه را “آزاد اندیش” دانست و انتظار داشت که با طرح یک موضوع در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و هنر از منظر “ نقــد” آن هم از نوعی سازنده، متعالی و اثر بخش، افق های تازه ای را به میدانِ اندیشه باز کند و به نقش خود به عنوان پل ارتباطی میان “حاکمیت و جامعه” جامه عمل بپوشاند.

یک رسانه وقتی قادر به گذر دادن “توسعه پایدار” از بستر «نشـــر» است که تصمیم سازی و تصمیم گیری صاحبان قلم در آن رسانه هم سو با توسعه باشد. توسعه ی دانایی، فرهیختگی، آگاهی، صداقت، شرافت، انسانیت، نوع دوستی، سازندگی، تعالی، علم، تخصص، دانش و یکرنگی.وقتی دردِ رسانه ها دردِ جامعه باشد، برای تسکینِ این درد با اعجازِ قلم های متعهد، مسئولیت پذیر، مسئولیت شناس و ایثارگر در لایه ها، عرصه ها و ارکان مختلف جامعه چاره اندیشی می شود و آنوقت است که یک رسانه به تمثـالی برای تحقق توسعه پایدار بــدل خواهد شد.روز جهانی آزادی مطبوعات بر قلم های متعهد و انسان دوست گرامی باد

سارا ممبینی