کرونا پشتِ قدرت‌ها را به خاک زد!

دکتر لفته منصوری : امروز میلاد حضرت حجت (عج) ابرقدرتِ الهیِ – در انتظار – هست! من واژه‌ی «در انتظار» را در تعلیق گذاشتم تا خوانش دوگانه‌ی او و منتظرانش را پاسخ گوید. به یاد دارید در سال گذشته در چنین روزی چقدر پیام‌های زیبای تبریک از طرف فلان وزیر، وکیل، رئیس، مدیر، فرمانده، فرماندار، شهردار و … به […]

دکتر لفته منصوری : امروز میلاد حضرت حجت (عج) ابرقدرتِ الهیِ – در انتظار – هست! من واژه‌ی «در انتظار» را در تعلیق گذاشتم تا خوانش دوگانه‌ی او و منتظرانش را پاسخ گوید. به یاد دارید در سال گذشته در چنین روزی چقدر پیام‌های زیبای تبریک از طرف فلان وزیر، وکیل، رئیس، مدیر، فرمانده، فرماندار، شهردار و … به ما داده می‌شد! اما امسال خبری از آن پیام‌های قشنگ نیست یا به‌شدت کم شده است! راستی چرا امسال قدرتمندان دست از سرِ پانزدهم شعبان برداشته‌اند؟! پاسخ این پرسش را در «ماهیت قدرت» در جامعه‌ی ما جستجو می‌کنم.

قدرت در جامعه‌ی ایرانی آشکار و عریان است. برخلاف آن، ذهنیت‌ها و نگرش‌های مردم پنهان و پوشیده است. زندگی روزمره‌ی ما عرصه‌ی مخفی‌کاری‌ها، پنهان‌سازی‌ها، ریاکاری‌ها، چندگانگی‌ها و گوناگونی‌ها است. به همین دلیل است که «جوک» و «شوخی» به رسانه‌ی قدرتمند جامعه‌ی ما در برابر صراحت قدرت تبدیل‌شده است! ما از طریق این رسانه‌ی پرمخاطب مکنونات قلبی خود را بازگو می‌کنیم! حرف‌های جدی خودمان را می‌گوییم! تقلب‌های قدرتمندان را برملا می‌سازیم! و انتقادات خود را می‌فهمانیم!

کرونا – مبعوث آمد و پشت قدرت‌های این جهانی را به خاک مالاند! فرصت تجلی قدرت را ازش گرفت! منزلت را نکوهید! ثروت را سرکوب کرد! زور را مقهور ساخت! مدرنیته را میخکوب کرد! قدرتمندان عالم را به محاق برد! معناسازی کرد و از واژه‌ی «مثبت» در تست کرونا منفی‌ترین و اندوه‌بارترین معنا را ساخت! عنصر شهرت را از میان عناصر خبری خبرنگاران ربود! عکس‌های پرتره‌ی قدرتمندان را از صحنه‌ها و صفحه‌های نمایش زدود! اول‌شخص مفرد را نگون‌بخت ساخت! واژه‌ها را متواضع کرد! حواستان هست دیگر کسی نمی‌گوید: «اوضاع تحت کنترل است!»پانزدهم شعبان الآن دیدنی شده است! چهره‌ی دلربای مهدی الآن شفاف‌تر شده است! قدرت الهی الآن بی‌واسطه آشکارشده است! ایمان این گوهر تابناک آیه‌های پیوسته قرآن الآن است که معنای جدید یافته است! الآن «انتظار» دیگر فقط یک پیام نیست! ایمان به ابرقدرتِ الهی است که خواهد آمد!