فضای مجازی شمشیر دو لبه این دوره از انتخابات است!

یک زمان که فعالیت رسانه های مکتوب همچون مطبوعات بسیار رایج بود و ما در آن رسانه فعال بودیم، اصلاً فکر نمی کردیم که رسانه های مجازی بدلیل سرعت بسیار بالا در انتقال اخبار و رویدادها بتوانند جای شکل سنتی فعالیتهای مطبوعاتی را بگیرند و به تدریج مورد قبول و اقبال شدید افکار عمومی واقع […]

یک زمان که فعالیت رسانه های مکتوب همچون مطبوعات بسیار رایج بود و ما در آن رسانه فعال بودیم، اصلاً فکر نمی کردیم که رسانه های مجازی بدلیل سرعت بسیار بالا در انتقال اخبار و رویدادها بتوانند جای شکل سنتی فعالیتهای مطبوعاتی را بگیرند و به تدریج مورد قبول و اقبال شدید افکار عمومی واقع گردند.با توجه به رسوخ و جافتادگی این فضا نسبت به دوره های قبل بویژه نوع واتساپ که فراگیرترین و عمومی ترین رسانه به شمار می رود، بدون شک انتخابات پیش رو بشدت تحت تاثیر این فضا قرار خواهد گرفت و معادلات بسیاری له یا علیه برخی کاندیداها ایجاد یا برهم خواهد ریخت.

آنچه بیان گردید به معنای نادیده انگاشتن یا بی تاثیر بودن تبلیغات حضوری و چهره به چهره نیست اما غرض از بیان این بحث آن است که چنانچه در این فضا مباحث چند لایه ی اقناعی – تحلیلی ( در تایید یا نقد یک کاندیدا ) صورت پذیرد؛ قطعا مخاطبان که قرار است رای معینی به کاندیداهای مورد نظر خود بدهند، اینبار نه تحت تاثیر یک احساس زودگذر یا عمل به توصیه یا سفارش یک‌ واسطه بلکه بنا به درجه ی اقناعی که فضای مورد نظر ایجاد کرده است، اقدام به پذیرش یا رد کاندیدای مزبور می کنند.

آنچه در آن شکی نیست و مطالعات و تجارب موجود نیز آن را تایید می کند آن است که بخش اندکی از مردم کاندیداها را از نزدیک می شناسند و بدلیل گستردگی جغرافیایی و پراکندگی تجمع های انسانی عمده شهروندان بواسطه روشهای سطحی و با واسطه ی اشخاص یا مواد تبلیغاتی دیگر به شناختی در حد کلیات از یک نامزد می رسند که در این حالت هدایت صحیح و عقلانی فضای مجازی می تواند آن اطلاعات سطحی و کلی از یک نامزد را تعمیق ببخشد و به یک اعتماد عمیق تبدیل کند یا آن را از بیخ و بن منتفی و کن لم یکن نماید.

در مفهوم انتقادی ممکن است عده ای با صرف هزینه های بسیار زیاد اسم یا نام معینی را با توسل به ابزارهای سطحی و شکلی و عمدتاً مادی بر سر زبانها بیندازند اما این سر زبانها بودن با یک مقاله تحلیلی و مبتنی بر عقلانیت و داده های واقعی از بیخ و بن کنده می شود و به تعبیری از آن سازه ی آبکی چیزی باقی نماند.بنابراین فضای مجازی حسب نوع مدیریت و نحوه ی بکارگیری آن بسان شمشیری که دو سر آن بسیار تیز و بُران است عمل می کند که می تواند یک کاندیدا یا سبد رای کاندیداهایی نسبتاً معروف را تُهی کند و از پای درآورد و در عین حال نامزدهایی نسبتاً گمنام را با اقبال عمومی مواجه سازد.سخن آخر اینکه باید این شمشیر را جدی گرفت و برای آن حسابی ویژه باز نمود.

 علی عبدالخانی – روزنامه نگار

 یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸