بیسوادان سفید ” لیاقت حضور در مجلس را ندارند !؟

▪دبیر کهنسال شورای نگهبان گفته بود: ” افرادی که به مجلس میروند، ابتدایی ترین مسائل مجلس را نمی‌دانند، در عمرشان یک بار قانون اساسی را نخوانده اند. نماینده‌ای را دیدم که فکر می کرد شخصیت حقوقی یعنی شخص حقوق‌بگیر !!.. “.▪فارغ از قصد و غرض ایشان اما سخن وی در یک معیار منطقی صحیح است […]

▪دبیر کهنسال شورای نگهبان گفته بود: ” افرادی که به مجلس میروند، ابتدایی ترین مسائل مجلس را نمی‌دانند، در عمرشان یک بار قانون اساسی را نخوانده اند. نماینده‌ای را دیدم که فکر می کرد شخصیت حقوقی یعنی شخص حقوق‌بگیر !!.. “.▪فارغ از قصد و غرض ایشان اما سخن وی در یک معیار منطقی صحیح است و کم نیستند اشخاصی که با سواد بسیار نازل و تنها به یُمن مدارک تحصیلی که در روزگار ما به راحتی بدست می آیند، نماینده شدند و در کلیدی ترین بخش حاکمیت یعنی قوه ی مقننه ( ولو برای ۴‌‌‌ سال ) جای خوش کردند. خوزستان و اهواز نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
▪اهل فن بی سوادی را به دو نوع: ” سیاه و سفید ” تقسیم می کنند.

سیاه، نمونه ای از بی سوادی است که در اولین نگاه قابل مشاهده است مانند کسی که نمی تواند متنی را بنویسد یا بخواند. خطر بی سوادی سیاه بسیار کمتر از نوع روشن و سفید آن است.‌ همچنین مبارزه با بیسوادی سیاه بسیار راحتر از سفید به نظر می رسد.▪بی سوادی روشن از جهت آثار و نتایج بسیار خطرناک و در برخی موارد ویرانگر به شمار می رود زیرا عده ای بر اساس سواد نداشته و ناچیزشان و به یُمن روابط و فقدان ضوابط، هدایتگر بخشی از امور عمومی می شوند و از این جهت ضربات مهلکی به جامعه وارد می سازند.▪آری، سفیدسوادان در ظاهر توانایی خواندن و نوشتن دارند و بعضاً انبوهی از مدارک تحصیلی و درجات دانشگاهی و گواهینامه های حضور در انواع دوره ها و همایشها را نیز یدک می کشند اما در بدیهی ترین امور مدیریتی یا در ابتدایی ترین تعامل ها و ارتباطات با مخاطبان دچار مشکل می شوند.

▪در این تصنیف اینان از سواد نحوه ی ایجاد‌ ارتباط و سپس شیوه اقناع بی بهره هستند لذا وقتی دچار کمبود در تعامل و ارتباط یا اقناع می شوند به تحکّم و امر و نهی روی می اورند.▪مشکل اصلی در بحث انتخابات این است که بی سوادان سفید را در نگاه اول نمی توان شناخت یا تشخیص داد زیرا در لوای مدارک و عناوین مختلف از قبیل دکتر یا مهندس و کارشناس ساده و ارشد یا مدیر یا مسئول مستتر و پنهانند. یکی از دلایل اصلی سفید در امدن هندوانه های نمایندگی همین عدم شناخت حقیقی آنان از سوی مردم و اعتماد اجمالی به آنان است.▪بی سوادان سفید، به یُمن بهره مندی از عناوین شبه جعلی، بسیاری از جایگاهها و مناصب را ممکن است فتح کنند که مجلس جزیی از جایگاههای مهمی است که توسط آنان ممکن است فتح شده یا بشود. لذا این نوع بی سوادی به دلیل همین قابلیت نفوذ در یک مرکز مهم تقنینی، برای جامعه بسیار بسیار خطرناک است.

▪در حالی که پیچیدگیهای مختلف پیرامونمان را احاطه کرده و نقش نمایندگان با سواد، خوش سابقه و مردمی در تعدیل و تحسین شرایط استان بسیار موثر است، مردم باید توجه کنند که این استان به نمایندگانی نیاز دارد که اضافه بر سواد مرسوم، از سواد ارتباط، دانش انتقاد و پذیرش آن، سواد تامل، درک و تحلیل، فهم قوانین و‌ علم برنامه ریزی و سیاست و … نیز بهره مند باشند.▪مردم نباید گول شایعات مثبت که برای موفقیت برخی بیسوادان سفید پخش می شود را بخورند چنانچه این اتفاق بیفتد.▪جوانان ما که قطعا شاهد عملکرد ضعیف نمایندگان استان در دوره ۹۴ لغایت ۹۸ بودند باید با درایت هر چه تمامتر نسبت به مقوله انتخابات حساسیت نشان بدهند. باید بدانند که در صورت عدم بهره مند بودن نمایندگان آینده استان و اهواز از یک جامعیت نسبیِ علمی – اخلاقی قطعا همان دور منفی که خون در دل مردمان کرد مجددا تکرار خواهد شد و بعبارتی باید فاتحه ی ” امید به آینده ” مردم را به ناچار خواند.

▪در مدت رو به پایان مجلس فعلی جوانان ما که بیش از سایر اقشار چوب بی مبالاتی و کم کاری موکلان خود را خورده اند باید به خاطر بیاورند و به دیگران نیز یادآوری کنند که عمده ی منتخبان استان در مهمترین ابرچالشها همچون انتقال آب، سقوط شبه کامل شاخصهای آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و حتی سیل و… اینها در حکم‌ ” عدم ” ظاهر شده و وجود و ناوجودشان در معادلات مرتبط به استان بطور کلی احساس نمی شد.▪اینکه حلقه ای خاص از وجود نمایندگان منتفع شده و به آنچه می خواستند رسیدند، اتفاقا یکی از دلایل رد آنها در امتحان پیش رو خواهد بود و آنها بخاطر همین نگاه تبعیض آمیز و تنگ نظرانه و بینش محدودشان باید با نفی و طرد بی سابقه ی مردم مواجه بشوند. قضیه ی استخدامهای پرشبهه ی آموزش و پرورش که در مرآء و منظر نمایندگان اتفاق افتاد و موجی از بدبینی و ناامیدی را در جوانانِ فاقد واسطه ایجاد نمود، تنها یکی از مصادیق بی مبالاتی پیش گفته ی موکلان ما است که باید بعنوان یک پرسش آزار دهنده برایشان از سوی مخاطبان تبدیل شود.▪بعنوان یک وظیفه و از باب تقدیس رسالت قلم، در مدت باقیمانده تا روز انتخابات قطعاً بسیاری از ضعفها، سوء عملکردها و فرصت سوزیهای منسوب به برخی نمایندگان یا کاندیداهایی که واجد معیارهای لازم نباشند را بر ملا کرده و در حد توان در روشنگری امور خواهیم کوشید.

 علی عبدالخانی –  روزنامه نگار

▫ جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸