پنج روستای شعیبیه شوشتر در محاصره سیل

روستاهای شعیب نبی، ضحاک، دهول ،یذاب، عبدالنبی و یبیرات از توابع بخش شعیبیه شوشتر بدلیل افزایش آورده رودخانه دز در معرض سیل قرار دارند .از شب گذشته تاکنون زمین های کشاورزی واقع در حاشیه رودخانه کاملا زیر آب رفته و کشتزارها متحمل خسارات شده اند.در صورت افزایش حجم آب پشت سد دز ، احتمالا این […]

روستاهای شعیب نبی، ضحاک، دهول ،یذاب، عبدالنبی و یبیرات از توابع بخش شعیبیه شوشتر بدلیل افزایش آورده رودخانه دز در معرض سیل قرار دارند .از شب گذشته تاکنون زمین های کشاورزی واقع در حاشیه رودخانه کاملا زیر آب رفته و کشتزارها متحمل خسارات شده اند.در صورت افزایش حجم آب پشت سد دز ، احتمالا این روستاها در ساعات آینده در محاصره آب قرار گیرد

تخلیه روستاهای در معرض سیلاب شعیبیه شوشتر

فرماندار شوشتر : با توجه به افزایش دبی رودخانه برخی روستاهای بخش شعیبیه احتمال خطر آب‌گرفتگی دارند و درحال حاضر بخش‌هایی از ۳ روستا که بیشتر در معرض خطر بودند تخلیه شدند.