فاضلاب سوسنگرد (خفاجیه) چالش بزرگ مدیریت شهری!

مشکلات و معضلات فاضلاب گذشته از اینکه خطری برای سلامت انسان محیط زیست و موجودات زنده است مطمئنا سلامت انسان را به شدت تهدید می کند.رها ساز‌ی فاضلاب در محیط، شیوع بیماری های خطرناک است که بر اثر تماس انسان باعث بیماری هایی از نوع ویروس عفونی واگیر و یا انواع دیگر بیماری هاست که […]

مشکلات و معضلات فاضلاب گذشته از اینکه خطری برای سلامت انسان محیط زیست و موجودات زنده است مطمئنا سلامت انسان را به شدت تهدید می کند.رها ساز‌ی فاضلاب در محیط، شیوع بیماری های خطرناک است که بر اثر تماس انسان باعث بیماری هایی از نوع ویروس عفونی واگیر و یا انواع دیگر بیماری هاست که دلیل آن فاضلاب، حاوی فضولات انسان بوده و در این فضولات بیماری های موجود در بدن انسان می باشد.همچنین وجود مواد آلوده که

 از فاضلاب تولید می شود مکانی مناسب جهت تغذیه و تکثیر حشرات موذی نظیر سوسک ، مگس ، پشه و موش می باشد پشه خانگی عاملی برای انتقال بیماری سالک است.مگس عامل انتقال امراضی همچون اسهال باسیلی وآمیبی ، حصبه ، وبا ، تراخم ،سل ،جذام ، سیاه زخم و بیماری های دیگر انگلی می شود .موش نیز سبب انتقال بیماری های یرقان ، طاعون، کربومننژیت ، سالموندا، تریشینوز و بیماری های انگلی مثل آمیبیاز می شود حتی آلودگی های خشک شده فاضلاب نیز بیماری زاست که در سوسنگرد از جوی های آب درکنار خیابان بر روی آسفالت تبدیل به عادت شده و به وفور پیدا می شود.باخشک شدن مواد جامد داخل فاضلاب و تبدیل شدن آنها به ذرات ریز امکان حرکت آنها همراه با باد وجود دارد و باعث انتقال عوامل بیماری زا از راه دستگاه تنفسی و می تواند باعث بسیاری از بیماری های ریوی و تنفسی می شوند .

فاضلاب حاوی مواد آلوده و گاز های سمی خطرناکی است که برای انسان خطرناک است و نیز باعث ایجاد مشکلات تنفسی ، خفگی و مرگ انسان می شود . یکی از منابع تولید این گاز های سمی، فاضلاب است که حضور این گازها در معابر عمومی و محل زندگی، باعث ایجاد بیماری ریوی و تعفن زننده است درمحیط شهر سوسنگرد به بیش از یک دهه می رسد .ُ بدلیل فرسودگی و اتمام عمر مفید شبکه فاضلاب که از سال۱۳۶۴ شمسی عملیات اجرایی به خود گرفت بخاطر اینکه شبکه های فاضلاب با نشست اکثرخیابانهای شهری به بحران اصلی تبدیل شده است که این بحران در معابر و خیابانهای شهر سوسنگرد بصورت عادی در آمده بود و مشکلات فاضلاب جزء لاینفک زندگی مردم شده است برای حل این مشکل کهنه و قدیمی شهر زمینی در ورودی شهر جنب انبار هلال احمر شهرستان جهت احداث ایستگاه اصلی و مرکزی خریداری شده است که تا این تاریخ به دلیل عدم تامین هزینه و اعتبار مسکوت مانده است که با احداث این ایستگاه اصلی و نصب زیر ساخت های آن ۹۵ درصد از فاضالب جمع آوری شده به تصفیه خانه فاضلاب شهر هدایت می شود و می توان تا حدودی بر بحران فاضلاب غلبه کرد .

برای حل مشکل دائمی فاضلاب سوسنگرد در سال ۱۳۹۱ مبلغ ششصد میلیارد ریال که در آن زمان رقم بسیار خوبی بوده از طریق فروش اوراق مشارکت تصویب شد و در سال ۱۳۹۲ با کلنگ زنی در محل روبروی اداره نهضت سوادی آموزی سابق امیدی باز شد. این اعتبار در دو مرحله که در هر مرحله سیصد میلیارد اختصاص یافت بدلیل عدم اجرای صحیح و نظارت کافی و فنی اعتبارات فوق درمناطق بحرانی و فرسوده شهر قرار نگرفت و نیز با عدمنظارت در مناطق مالکیه علیا ،آلبوجلال جنوبی ، قسمتی از آلبوجلال شمالی و کوی دانشگاه با رفتن پیمانکاران بدلیل عدم تخصیص اعتبارات یاد شده از منطقه تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفتند و نتیجه ای حاصل نشد .اکنون مردم شریف و نجیب سوسنگرد که چشم امید به حرکت و اقدام مسئولان دوختند چه برنامه ای برای حل مشکلات فاضلاب که در ابتدای این مقال تعریف کردیم وجود دارد .

بخشی از مردم با مراجعه به دادستان ، فرماندار و اداره آب و فاضلاب شهرستان نتیجه ای نگرفتند .انتظار مردم ورود دادستان به موضوع فاضلاب به عنوان مدعی العموم و مدافع بحق مردم وشوک مدیریتی توسط اداره کل آبفای خوزستان است همچنین مردم از نماینده انتظار دارند در خصوص جابجایی مدیریت آبفا تسلیم اراده مردم باشند .نماینده گوش خود را نزدیک دهان مردم قرار دهد و رنج مردم را ببیند نماینده یادش می آید مراسم کلنگ زنی سال ۹۵ در چهار راه فاطمیه سوسنگرد انجام گرفت و قرار بود که ۱۱ نقطه بحرانی شهر که شناسایی شده بود که برای آن چهل میلیارد ریال تصویب شد از این ۱۱نقطه سه تای آن اجرا شد ولی با رفتن پیمانکار و رها کردنمصالح فاضلاب ، که بخشی را به مناقصه گذاشت و بخشی در کارگاهش رها کرد چه پاسخی دارند .مگر کار نماینده نظارت بر عملکرد دستگاههای نظارتی نیست برای این چهل میلیاردریال چقدر تبلیغ شد و فضاهای مجازی را مجاب ساخت و از شما سردار عمران ساختند .چه پاسخی دارید؟

متاسفانه این پیمانکار مصالح خود را جهت پرداخت حقوق کارگران خود به مناقصه گذاشت و دیگر مصالح از قبیل کوپال و شن و آهک و دیگر مصالح مورد نیاز آب و فاضلاب را به امان خدا رها کرد این پیمانکار همانند اسلافش که در سال ۱۳۹۲ برایاجرای مناطق بحرانی فاضلاب سوسنگرد به ارزش ششصدمیلیون ریال بود در مناقصه برنده شدند بدلیل عدم نظارت کافی کار را ترک کردند این بار پیمانکار چهل میلیارد ریالی کار را به امان خدا رها کرد چیزی که برای ما جالب بود مردم وقتی دیدند که از نقاط بحرانی فاضلاب شهر عکس می گیریم باور نمی کردند که روزی فرا برسد که مشکل فاضلاب سوسنگرد بکلی رفع شود .

رحیم الهایی سحر