آبفا و شهرداری ، به عنوان مقصران حادثه مرگ کودک سه ساله اهوازی به دادگاه معرفی شدند

معرفی مقصران حادثه مرگ کودک سه ساله اهوازی به دادگاه ؛ شهرداری اهواز و آبفا مقصر مرگ علی بروایه شناخته شدند.فرامند هاشمی‌زاده، معاون استاندار خوزستان :به دنبال این حادثه، کمیته‌ای به منظور بررسی ابعاد حادثه و نقش دستگاه‌های مربوطه و تعیین مقصر یا مقصران این واقعه دردناک تشکیل و پیگیری‌هایی در این مدت انجام شد. […]

معرفی مقصران حادثه مرگ کودک سه ساله اهوازی به دادگاه ؛ شهرداری اهواز و آبفا مقصر مرگ علی بروایه شناخته شدند.فرامند هاشمی‌زاده، معاون استاندار خوزستان :به دنبال این حادثه، کمیته‌ای به منظور بررسی ابعاد حادثه و نقش دستگاه‌های مربوطه و تعیین مقصر یا مقصران این واقعه دردناک تشکیل و پیگیری‌هایی در این مدت انجام شد.

گزارش این کمیته نهایی و به صورت محرمانه تقدیم مقامات شده است. در این گزارش محرمانه، شهرداری و آبفای اهواز به عنوان مقصران این حادثه شناخته شده‌اند و همچنین سهم قصور شهرداری، آبفا و خانواده متوفی در بروز این حادثه مشخص شده است.با پیگیری‌های دادگستری خوزستان در تعیین مقصران این حادثه، در حال حاضر مقصران این حادثه به دادگاه معرفی شده‌اند و تاکنون بازجویی وبازپرسی‌های لازم از مقصران حادثه انجام شده است./ایسنا