ترافیک سنگین روی پل ششم اهواز بدلیل خودکشی یک شهروند

دقایقی پیش بدلیل خودکشی یک شهروند اهوازی از روی عرشه پل ششم به درون رودخانه کارون و همچنین عملیات نجات ، ترافیک سنگینی در دو طرف پل از سمت پارک مالیات و ورودی کوت عبدالله شکل گرفته و موجب کندی تردد خودروها شده است تاکنون خبری درباره مشخصات فرد و دلایل خودکشی وی از سوی […]

دقایقی پیش بدلیل خودکشی یک شهروند اهوازی از روی عرشه پل ششم به درون رودخانه کارون و همچنین عملیات نجات ، ترافیک سنگینی در دو طرف پل از سمت پارک مالیات و ورودی کوت عبدالله شکل گرفته و موجب کندی تردد خودروها شده است

تاکنون خبری درباره مشخصات فرد و دلایل خودکشی وی از سوی سازمان های مربوطه منتشر نشده است