صدور کیفرخواست برای متهمان قتل با حلوای مسموم و طراحی برای قتل ۲۰ نفردیگر در بهبهان

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان: اسفند پارسال، مرگ مشکوک ۲ نفر مراجعه‌کننده به یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی بهبهان گزارش شد که بلافاصله دستورات قضایی برای بررسی موضوع به پلیس آگاهی صادر شد. در تحقیقات کارآگاهان پلیس و نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که متوفیان در اثر مسمومیت با حلوای آغشته به نوعی سم خطرناک […]

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان: اسفند پارسال، مرگ مشکوک ۲ نفر مراجعه‌کننده به یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی بهبهان گزارش شد که بلافاصله دستورات قضایی برای بررسی موضوع به پلیس آگاهی صادر شد.

در تحقیقات کارآگاهان پلیس و نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که متوفیان در اثر مسمومیت با حلوای آغشته به نوعی سم خطرناک فوت کرده‌اند و در این رابطه سه نفر متهم شناسایی و از منزل آنها ظرف‌های مشابه حلوا پیدا شد.

پس از تحقیقات بازپرس پرونده از متهمان که ۲ خواهر و یک برادر بودند، مشخص شد که متهمان اقدام به طراحی قتل ۲۰ نفر کرده بودند.همچنین در ادامه تحقیقات برای شناسایی نفرات انتخاب شده متهمان، مشخص شد که متهمان در دی سال ۱۴۰۰ نیز اقدام به قتل یک شهروند بهبهان کرده بودند که مرگ وی نیز مشکوک اعلام شده بود.