جسد دنیا فرهادی ، دختر مفقود اهوازی از رودخانه کارون خارج شد

با تلاش امدادگران آتش نشانی جسد دختر مفقود اهوازی از رودخانه کارون خارج شد.شامگاه. امروز پنج شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ پیش با تلاش عوامل سازمان آتش نشانی اهواز و دیگر امدادگران سرانجام جسد دختری که ۱۶ آذر ماه جاری در مجاورت پل کابلی اهواز ناپدید شده بود؛ پیدا شد قنبری درباره یافتن جسد «دنیا […]

با تلاش امدادگران آتش نشانی جسد دختر مفقود اهوازی از رودخانه کارون خارج شد.شامگاه. امروز پنج شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ پیش با تلاش عوامل سازمان آتش نشانی اهواز و دیگر امدادگران سرانجام جسد دختری که ۱۶ آذر ماه جاری در مجاورت پل کابلی اهواز ناپدید شده بود؛ پیدا شد

قنبری درباره یافتن جسد «دنیا فرهادی» دختر ۲۲ ساله اهوازی گفت: ۵ روز است که نیرو‌های آتش‌نشانی در حال جست‌وجوی این دختر جوان در رودخانه کارون در مقطع شهر اهواز بودند که سرانجام موفق به پیدا کردن جسد شدیم