عیادت معاون سیاسی – اجتماعی استاندار خوزستان از مصدومان سانحه رانندگی در شوشتر

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان از مجروحان حادثه تصادف در شوشتر عیادت کرد. دکتر عبدالرضا سیفی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان از مصدومان حادثه تصادف مینی‌بوس و کامیون در شوشتر عیادت کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان از مجروحان حادثه تصادف در شوشتر عیادت کرد. دکتر عبدالرضا سیفی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان از مصدومان حادثه تصادف مینی‌بوس و کامیون در شوشتر عیادت کرد.