تداوم آتش سوزی در هور العظیم

آقای استاندار ، برای رهایی هور از آتش ، مردم از دود خفه کننده و گاومیش ها از بی آبی چاره ای بیاندیشید. بعد از ظهر روز یکشنبه دوم مردادماه هورالعظیم بی رمق و محروم از حقابه طبیعی ، در محدوده دایک مرزی رفیع مجددا دچار حریق گسترده شد و دود غلیظ ناشی از آن […]

آقای استاندار ، برای رهایی هور از آتش ، مردم از دود خفه کننده و گاومیش ها از بی آبی چاره ای بیاندیشید. بعد از ظهر روز یکشنبه دوم مردادماه هورالعظیم بی رمق و محروم از حقابه طبیعی ، در محدوده دایک مرزی رفیع مجددا دچار حریق گسترده شد و دود غلیظ ناشی از آن تاکنون و ساعات اولیه بامداد دوشنبه سوم مرداد ، آسمان گبان ، رفیع و شهر حویزه را فراگرفته و موجب به شماره افتادن نفس شهروندان گردیده است

متاسفانه علیرغم تکرار و تداوم آتش سوزی در هورالعظیم در کنار بی آبی و تداوم فعالیت شرکت های نفتی (بدون توجه به الزامات محیط زیستی ) تاکنون چاره ای برای فرونشاندن آتش و رهاسازی شهروندان دشت آزادگان و حویزه از دیو دود تالاب اندیشیده نشده و استاندار خوزستان یا معاونین وی حتی برای یکبار جهت پایش چالش موجود در محیط هورالعظیم حضور نیافته است