لزوم شناسایی عوامل به اتش کشیدن دفترخانه ۲۶۴ اهواز !

علی عبدالخانی :همه مکاتب حقوقی امنیت را اساسی ترین نیاز انسان و بستر سایر نیازها می دانند. دین ما نیز بخش قابل توجهی از تعالیم خود را به نقش و اهمیت امنیت اختصاص داده است. دفاتر ثبت اسناد رسمی اماکنی خصوصی با کارکرد عمومی هستند که زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می کنند. دفترخانه ها در […]

علی عبدالخانی :همه مکاتب حقوقی امنیت را اساسی ترین نیاز انسان و بستر سایر نیازها می دانند. دین ما نیز بخش قابل توجهی از تعالیم خود را به نقش و اهمیت امنیت اختصاص داده است.

دفاتر ثبت اسناد رسمی اماکنی خصوصی با کارکرد عمومی هستند که زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می کنند. دفترخانه ها در امنیت روانی جامعه نقش والایی را ایفا می کنند زیرا به تعهدات و معاملات عادی مردم جنبه ی رسمی و قطعی می بخشند. به آتش کشیدن دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶۴ اهواز به سردفتری حاج فاضل عباسی اقدامی مجرمانه بود که امروز اتفاق افتاد.

عباسی فردی تحصیلکرده، فعال اجتماعی و معتقد به تعامل مدنی و نگارنده از زمان درس و مدرسه در دهه ۶۰ ایشان را بخوبی می شناسم و از اندیشه های مسالنت جویانه ی وی اطلاع کافی دارم که بر همین اساس قصد و انگیزه ی مجرمانه در به آتش کشیدن دفتر ایشان نمی تواند مرتبط به امور فردی باشد.
بعنوان احدی از اهل رسانه و جامعه ی مطبوعات استان خوزستان، از هر زاویه ای که به این اتفاقِ مجرمانه نگاه می کنم آن را در تضاد با مفهوم امنیت و آرامش عمومی می بینم و ضمن محکوم کردن آن، تقاضای ورود مراجع قضایی و امنیتی (با قید فوریت) و شناسایی فاعلان در راستای تثبیت امنیت و آرامش را می نمایم.