خلیلیان : تاکنون ۳۸ نفر مفقودی متروپل از سوی خانواده‌ها به ما اعلام شده است

خلیلیان : تاکنون ۳۸ نفر مفقودی متروپل از سوی خانواده‌ها به ما اعلام شده است/ تمرکز آواربرداری بر مناطق شناسایی‌ شده است.استاندار. خوزستان: براساس آمار اولیه و بنا به اعلام خانواده‌ها، ۳۸ نفر به ما اعلام مفقودی شده است.تاکنون پیکر ۲۹ نفر از زیر آوار خارج شده است. از این ۲۹ نفر، سه پیکر مجهول‌الهویه […]

خلیلیان : تاکنون ۳۸ نفر مفقودی متروپل از سوی خانواده‌ها به ما اعلام شده است/ تمرکز آواربرداری بر مناطق شناسایی‌ شده است.استاندار. خوزستان: براساس آمار اولیه و بنا به اعلام خانواده‌ها، ۳۸ نفر به ما اعلام مفقودی شده است.تاکنون پیکر ۲۹ نفر از زیر آوار خارج شده است. از این ۲۹ نفر، سه پیکر مجهول‌الهویه هستند.تمام مناطق احتمالی که ممکن است این پیکرها در منطقه حضور داشته باشند را شناسایی کرده‌ایم و کار آواربرداری بر این نقاط متمرکز شده است.