راز لوح پاشی و عنوان بخشی به عبدالباقی چه بود !

علی عبدالخانی : ۱- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره گروه ساختمان عبدالباقی که ساختمانِ فروریخته ی متروپل یکی از شاهکارهای ایشان است، بعنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره های ماندگار کنگره ملی صنعت معدن و تجارت در ۳ سال اخیر برگزیده شده بود.اگر من بجای مراجع رسیدگی کننده به موضوع ریزش […]

علی عبدالخانی : ۱- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره گروه ساختمان عبدالباقی که ساختمانِ فروریخته ی متروپل یکی از شاهکارهای ایشان است، بعنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره های ماندگار کنگره ملی صنعت معدن و تجارت در ۳ سال اخیر برگزیده شده بود.اگر من بجای مراجع رسیدگی کننده به موضوع ریزش ساختمان متروپل بودم قبل از هرچیز به سراغ کسانی می رفتم که دقیقاً صفاتی که آن شخص نداشت را به او بخشیدند.

از آنها شاخص و معیار می خواستم. ملزمشان می کردم بگویند چگونه به برتریت وی بعنوان کارآفرین برتر منطقه اروند رسیده اند؟. ریشه ی همه مفاسد در همه مواردِ مشابه مسئولانِ نالایقی هستند که براحتی اعتبار و عنوان می بخشند و راه چنین عناصری برای کسب هرچه بیشتر منافع نامشروع باز می کنند. آنها را باید به میز محاکمه کشاند و رسوا کرد. آنان را باید وادار کرد توضیح بدهند که چنین شخص یا اشخاصی چگونه و به کدام دلیل به چهره ی ماندگار در صنعت ساختمان تبدیل شده اند؟

۲- شهرداری آبادان از جهت قانونی زیرمجموعه ی منطقه آزاد اروند است. حالا تصور بکنید که مالک متروپل کارآفرین برتر منطقه اروند هم هست. استاندار خوزستان که دوستِ دِنگِ اسماعیل زمانی مدیرعامل وقتِ اروند است، وقتی آن مدیر بدلیل یک پرونده اقتصادی بازداشت شد، شریعتی با وثیقه گذاشتن ملک شخصی خود او را آزاد کرد که این امر اوج دوستی و رفافت فی مابین زمانی و شریعتی را نشان می دهد. استاندار در روز افتتاح ساختمان متروپل شخصاً شرکت می کند و توانمندی چهره ماندگار!! و کارآفرین برتر!! را تحسین و به او بخاطر این صفات ارزنده تبریک می گوید. شهردارِ وقت هم جلوی دو مسئول ارشدش یعنی زمانی و شریعتی تلویحاً برتری و ماندگاری آن چهره را مورد تائید قرار می دهد لذا بی اعتنایی به هشدارهای نظام مهندسی از سوی شهرداری آبادان و تمکین در برابر خواسته های مالک متروپل اتفاقی تصادفی نبوده و آن را در این شکل و سیاق باید تفسیر کرد.

 نتیجه: در فضایی که همه برای سرمایه گذار متروپل کف می زنند و تحسین می کنند آیا می توان انتظار داشت که مجوز پایان کار برایش صادر نشود؟ آیا شهردار قبلی و فعلی می توانستند دستوری مبنی بر توقف عملیات ساختمانی در ذیل هشدارهای نظام مهندسی بدهند؟ با توجه به همه اوضاع و احوال و با عنایت به پول پاشی های صورت گرفته، آیا کسی جربزه ی توقف موقتی و نه دایمی آن پروژه را داشت؟ تمنا می کنم به عمق این موضوع از جهت درجه نفوذ ذینفعان در شهرداری و غیرشهرداری نگریسته بشود.