سردار دارایی نماینده سابق اندیمشک درگذشت

نماینده سابق اندیمشک دار فانی را وداع گفت. صید عیسی دارایی نماینده ادوار شهرستان اندیمشک و فرمانده اسبق انتظامی خوزستان به دلیل عوارض ناشی از جراحات جنگی و همچنین سکته مغزی در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت.عصرما. درگذشت عیسی دارایی را به خانواده این مرحوم تسلیت عرض می کند.

نماینده سابق اندیمشک دار فانی را وداع گفت. صید عیسی دارایی نماینده ادوار شهرستان اندیمشک و فرمانده اسبق انتظامی خوزستان به دلیل عوارض ناشی از جراحات جنگی و همچنین سکته مغزی در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت.عصرما. درگذشت عیسی دارایی را به خانواده این مرحوم تسلیت عرض می کند.